Camfil välkomnar ISO 16890

ISO 16890 bestämmer testrutiner och klassificeringssystem för luftfilter som används i allmänventilation. Den nya standarden som ersatt EN 779:2012 möjliggör global harmonisering och jämförelse eftersom den ersätter de två befintliga lokala standarderna; ASHRAE 52,2 som är vanligast i USA och EN779:2012 som är vanligast i Europa. Båda dessa standarder används i Asien och Mellanöstern.

Det finns viktiga skillnader mellan ISO 16890-standarden och befintliga standarder. 

- I flera avseenden är de nya testförfarandena mer krävande än existerande standarder. Detta leder till högre filterprestanda, förbättrad inomhusluftkvalitet (IAQ) och bättre skydd för människors hälsa. 

- Det nya testförfarandet efterliknar verkliga förhållanden och filterprestanda bättre.

- Det nya klassificeringssystem relaterar till filterprestanda för tre olika partikelfraktioner.

- Viktigt är att den minsta partikelfraktionen av de tre, så kallade PM1, bäst representerar de mycket fina partiklar som är mest skadliga för människors hälsa. 

Som marknadsledande inom luftfiltreringsindustrin stödjer Camfil införandet av den nya standarden. Det är uppenbart att implementeringen av ISO 16890 ger riktiga fördelar för beställare, inköpare och användare av luftfilter. För ytterligare råd om fördelarna med den nya standarden och filterval enligt denna, vänligen kontakta ditt lokala Camfil-kontor.