Materialbearbetning

Materialbearbetning

Kraftigt förorenad luft i processindustrier kan störa processeffektivitet och medföra hälso-, säkerhets-, och miljörisker. Robusta luftfiltrerings- och korrosionkontrollslösningar hjälper er mildra dessa industriproblem.

Föroreningar kan innebära höga nivåer av damm, explosivt damm och molekylära föroreningar. De resulterar i odörer, korrosiva reaktioner, och kan även utgöra ett giftigt hot mot personalen och miljön. Våra ändamålsenliga filtreringslösningar ger enastående långsiktig prestanda under svåra driftsförhållanden.