Materialbearbetning

Materialbearbetning

Kraftigt förorenad luft i processindustrier kan störa processeffektivitet och medföra hälso-, säkerhets-, och miljörisker. Robusta luftfiltrerings- och korrosionkontrollslösningar hjälper er mildra dessa industriproblem.

Föroreningar kan innebära höga nivåer av damm, explosivt damm och molekylära föroreningar. De resulterar i odörer, korrosiva reaktioner, och kan även utgöra ett giftigt hot mot personalen och miljön. Våra ändamålsenliga filtreringslösningar ger enastående långsiktig prestanda under svåra driftsförhållanden.

Vad letar du efter?

Artiklar

Områden

 

Senaste artiklarna

Skärbränning av metaller, rök och dimma

Skärbränning av metaller, rök och dimma

Publicerad den 27 mars 2019

Kundcase: För ett industriföretag inom metallbearbetning var det viktigt att skydda de anställdas hälsa och valde därför att installera Gold Series stoftavskiljare. (ENG)

Kundcase
Georgian Gates

Georgian gates

Publicerad den 27 november 2018

Metal Fabrication Workshop förbättrar sin inomhusluftkvalitet (IAQ). De ökar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och är nu en säker arbetsplats för personalen. Camfils industriella luftrenare jobbar effektivt för att Georgian Gates ska ha ren luft, så att de kan fokusera på sin verksamhet.

Kundcase