Materialbearbetning

Materialbearbetning

Kraftigt förorenad luft i processindustrier kan störa processeffektivitet och medföra hälso-, säkerhets-, och miljörisker. Robusta luftfiltrerings- och korrosionkontrollslösningar hjälper er mildra dessa industriproblem.

Föroreningar kan innebära höga nivåer av damm, explosivt damm och molekylära föroreningar. De resulterar i odörer, korrosiva reaktioner, och kan även utgöra ett giftigt hot mot personalen och miljön. Våra ändamålsenliga filtreringslösningar ger enastående långsiktig prestanda under svåra driftsförhållanden.

Vad letar du efter?

Artiklar

Områden

 

Senaste artiklarna

Skärbränning av metaller, rök och dimma

Skärbränning av metaller, rök och dimma

Kundcase: För ett industriföretag inom metallbearbetning var det viktigt att skydda de anställdas hälsa och valde därför att installera Gold Series stoftavskiljare. (ENG)

Kundcase Tillverkning och maskiner Luftkvalitet
Georgian Gates

Georgian gates

Metal Fabrication Workshop förbättrar sin inomhusluftkvalitet (IAQ). De ökar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och är nu en säker arbetsplats för personalen. Camfils industriella luftrenare jobbar effektivt för att Georgian Gates ska ha ren luft, så att de kan fokusera på sin verksamhet.

Kundcase Tillverkning och maskiner