bättre luftkvalitet 

Luftrenare

Camfils serie av patenterade luftrenare utrustade med marknadens mest effektiva HEPA-filter. Dessa används som ett komplement till ditt befintliga ventilationssystem och möjliggör sänkta energikostnader, samt bidrar till ökad produktivitet och en mer hälsosam arbetsmiljö.

Även då fastigheten är utrustad med effektiv filtrering av utomhusluften utgör luftrenare ett bra komplement för att skapa en god inomhusmiljö. Luftrenare tar framförallt bort de föroreningar som genereras inomhus bland annat från människor, t.ex. virus och bakterier samt föroreningar orsakade av verksamheten i lokalen.
Camfil har två segment av luftrenare, City-serien och Industriserien. Gemensamt för båda segmenten är att de är utrustade med de mest effektiva filter som finns på marknaden idag - Camfils Absolute™ HEPA-filter. Beroende på behov kan luftrenarna också utrustas med molekylärfilter för att reducera lukter och gaser. Luftrenarna är utvecklade för att uppnå bästa möjliga kvalitet på inomhusluften och finns tillgängliga i flera olika storlekar och konfigurationer. Camfils luftrenare är en investering för att ge en mer hälsosam arbetsmiljö med betydligt mindre föroreningar både av partiklar och gaser.
Snabblänkar

Camfils luftrenare i City-serien är den idealiska lösningen för dålig luft och andra luftkvalitetsproblem på ditt kontor eller publika miljöer. Genom att använda HEPA- och molekylärfilter avlägsnas luftföroreningar enkelt och effektivt och kvaliteten på luften blir snabbt och effektivt avsevärt mycket bättre.

Camfils luftrenare för industrin är en idealisk lösning för att förbättra luften för just din verksamhet. Genom att använda certifierad HEPA- och molekylärfiltrering av högsta klass, avlägsnar Camfils luftrenare inte bara dammpartiklar, utan även dålig lukt och gaser.

Luftkvalitetssensorn gör det möjligt att övervaka, följa, rapportera och förbättra luftkvaliteten i fastigheten.