Skolor & Universitet

Skolor & Universitet

Utbilda dig om bra kvalitet på inomhusluft i skolor och universitet. Hjälp eleverna att förbättra sin kognitiva prestation, vilket är viktigt för framgångsrikt lärande, med bra inomhusluftkvalitet (IAQ).

Läsning, skrivning, räkning - och bra kvalitet på inomhusluften. Med rätt omsorg och uppmärksamhet kan ditt VVS-system hjälpa dig uppnå de bästa förutsättningarna för lärande och produktivitet - och ha en positiv inverkan på prestation och prestanda på dessa viktiga lärosäten.

HÖG KVALITET PÅ INOMHUSLUFT - ETT KRITISKT MOMENT PÅ ALLA SKOLOR

Under en typisk skoldag kommer cirka 51 miljoner människor besöka en skolbyggnad. Men många av dessa byggnader har behov av omfattande reparationer och rapporterar problem med dålig kvalitet på inomhusluften. Utan ett snabb lösning på dessa utmaningar kan dålig kvalitet på inomhusluft (IAQ) resultera i både kort- och långsiktiga hälsoproblem, dyra reparationer och rättsfrågor.

UTMANINGAR FÖR VVS-SYSTEM OCH BYGGNADER

Skolor och andra utbildningsfaciliteter innebär unika problem för designers och VVS-ingenjörer. De flesta skolor har många olika miljöer som klassrum, laboratorier, idrottshallar, bibliotek, teatrar, kafeterior och framkallningsrum. Fysik- och biologilaboratorier har sina egna unika utmaningar för att upprätthålla korrekt inomhusluftkvalitet genom hela anläggningen.

Kognitiv prestanda på hög nivå, som är avgörande för framgångsrikt lärande, är kopplat till bra IAQ. Ett annat faktum är att de flesta utbildningsbyggnader ligger i områden med stor befolkningstäthet (städer) och luften kan innehålla ett stort antal föroreningar från både utomhus- och inomhuskällor. De faror som studenter och lärare står inför sträcker sig från allmänna IAQ-frågor till exponering för trafikföroreningar, exponering för giftiga gaser i laboratorier och exponering för dödliga virus i forskningslaboratorier.

Camfil erbjuder gedigen och dedikerad partikelfiltrering, molekylär filtrering och inneslutningsfiltreringslösningar för alla problem med luftkvalitet i skolor.

FÖRDELARNA MED BRA LUFTKVALITET PÅ INOMHUSLUFT I SKOLOR

  • Minskar frånvaro för studenter och personal
  • Minskar förfall av byggnader och förbättrar energieffektiviteten
  • Främjar sunda miljöer för personer med allergier och astma

Viktigast av allt, bra luftkvalitet hjälper till att skydda studenterna - en av våra viktigaste investeringar för framtiden.

Vad letar du efter?

Artiklar

 

Senaste Artiklarna

Hi-Flo

Publicerad den 20 oktober 2022

År 1969 lanserade Camfil Hi-Flo påsfilterserien för första gången och det har varit en succé sedan dess. Nu introducerar vi nästa generation!

Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader

CamCarb XG

Publicerad den 11 mars 2024

CamCarb XG - ny innovation inom molekylärfiltrering. Konstruerad för minskad energiförbrukning och sänkta underhållskostnader.

Elektronik och Optik Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck

Vad händer med inomhusluften när vi öppnar fönstret en varm dag?

Publicerad den 9 juli 2024

Det kan vara en lättnad att öppna fönstret en varm dag för att släppa in en fläktande sommarvind. Men vad händer med inomhusluften när vi öppnar fönstret?

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Luftkvalitet i skolorna är en utmaning som lätt går att förbättra

Publicerad den 12 februari 2024

Hur påverkar luftkvaliteten i skolorna barnens hälsa, välbefinnande och inlärningsförmåga? Varför är barn mer sårbara för luftföroreningar än vuxna? Och hur kan ni uppnå en hälsosam inomhusluftmiljö i klassrummet för såväl elever som lärare?

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Luftrenare förbättrar luftkvaliteten i skolmiljöer

Publicerad den 12 februari 2024

Luftkvalitetsrekommendationer för skolor för att skydda personalens och elevernas hälsa från luftburna föroreningar.

Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Skapa en säker arbetsmiljö för din personal med luftrenare

Publicerad den 18 januari 2024

Vi vet idag att många smittor sprids via luften och vi vet också att våra immunförsvar har levt i ”skyddad verkstad” under åren med pandemin. Vad händer när vi är tillbaka i mer normala rutiner och vilka utmaningar ger det dig som arbetsgivare?

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Att andas ren luft - En självklarhet?

Publicerad den 15 januari 2024

Som en ledande aktör inom renluftslösningar tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap när det gäller luftens kvalitet och ett bra inomhusklimat. Det är även viktigt att prata om vår hälsas koppling till luftföroreningar.

Viruskontaminering Take a breath Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Varför blir vi oftare sjuka på vintern och hur sprids virus och bakterier?

Publicerad den 3 januari 2024

Under vintern upplever vi luften som frisk och klar tack vare kylan, men det många inte känner till är att luftkvaliteten också ändras. Det kalla klimatet bidrar inte bara till torra händer, elektriskt hår och torra slemhinnor, många blir också sjuka under vintern. Hur kommer det sig och finns det något vi kan göra för att förhindra det?

Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Vanliga frågor om EPD:er

Publicerad den 28 november 2023

Vanliga frågor om EPD:er, besvarade av Anders Sundvik, Vice President R&D på Camfil.

Hållbarhet Standarder och Föreskrifter Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

ISO 10121-3:2022

Publicerad den 17 oktober 2023

Det första klassificeringssystemet för molekylära filter i allmän ventilation

Standarder och Föreskrifter Kommersiella och offentliga byggnader

Hur andas ditt hus?

Publicerad den 23 augusti 2023

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem.

Take a breath Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Utmaningar i innemiljön när utomhustemperaturen sjunker

Publicerad den 8 december 2022

Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö?

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Hållbarhet Kundcase Industri och tillverkning Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Standarder och Föreskrifter Viruskontaminering Take a breath Energi och Gasturbiner Innovation Teknologi och Forskning Utbildning och Expertis Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Luftrenare

Padelhall förbättrade luften för sina besökare

Publicerad den 25 januari 2022

Med sina 22 inomhusbanor och 6 utomhusbanor är PDL Frihamnen en av Europas största padelanläggningar. Lokalen är en tidigare industrilokal där annan verksamhet har bedrivits, varken lokalen eller ventilationen var anpassad för just padel och 10 000 besökare i veckan.

Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Säkra skolor varje dag - Luftrenare som skyddar elevers hälsa

Publicerad den 3 december 2021

Barn tillbringar hundratals timmar i sina klassrum varje år med målet att lära och utveckla sig. Men luftföroreningar stör denna utveckling, särskilt bland yngre barn. Luftföroreningar kommer huvudsakligen från källor utomhus såsom partiklar (PM1) och kväveoxid (NOX) från bilavgaser. Skolor i trafikintensiva områden är särskilt utsatta.

Kundcase Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Let's talk clean air - Podcast

Publicerad den 25 november 2021

Camfil Podcast - Let's talk clean air. Lyssna på experterna när de pratar om ren luft från luftföroreningar utomhus till spridning av luftburna virus.

Utbildning och Expertis

Can We Remove it

Publicerad den 27 september 2021

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Industri och tillverkning Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Utbildning och Expertis Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck

Effektiv lösning med luftrenare med HEPA-filter

Publicerad den 8 juli 2021

Läs rapporten från University College of Dublin (UCD) där de utvärderar effekten av vår luftrenare City M i dåligt ventilerade miljöer.

Kundcase Viruskontaminering Luftkvalitet Luftrenare

Utbildningsdepartimentet i Valencia skyddar skolor med luftrenare

Publicerad den 22 april 2021

Fler än 100 000 elever och lärare från Valencia är nu skyddade mot biologiska agenser såsom SARS-CoV-2 tack vare våra ”City M”-luftrenare. Camfil HEPA H14-filtret är certifierat enligt EN1822-standarden, och varje filter levereras med ett obligatoriskt skanningstestcertifikat.

Kundcase Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Skydda dig mot virus och bakterier på jobbet

Publicerad den 20 oktober 2020

Höst och vinter innebär ofta förkylningar, influensa och andra sjukdomar. Vi umgås mer inomhus och närmare varandra vilket lätt leder till att vi smittar vår omgivning. När vi hostar och nyser utsöndrar vi små droppar som kan spridas flera meter och stanna kvar i luften länge.

Viruskontaminering Luftkvalitet Luftrenare

Skydda ditt lager och logistikcenter med ren luft

Publicerad den 14 oktober 2020

Ren luft i lager och logistikcenter är absolut en konkurrensfördel i den hektiska logistikbranschen. En ren produktionsmiljö kan innebära färre driftstopp, lägre energikostnader, mindre miljöpåverkan, välmående personal och naturligtvis en renare och mer felfri produkt att skicka ut till kund.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Hur påverkar luften studiemiljön?

Publicerad den 2 september 2020

Studenter över hela världen har återvänt till klassrum där vi hoppas att de är säkra och i en miljö som främjar lärande.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Rekommendationer för bra luftkvalitet på kontor

Publicerad den 2 september 2020

God luftkvalitet på jobbet är viktigt för att värna om personalens hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till ökad spridning av virus mellan de anställda vilket kan leda till lägre produktivitet och ökade sjukdagar.

Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Ett bra ventilationssystem kan skydda mot luftburna virus

Publicerad den 13 augusti 2020

I en vetenskaplig debatt har WHO fastställt att covid-19 inte kan uteslutas vara luftburet i trånga, stängda eller dåligt ventilerade miljöer. Forskare över hela världen letar efter fler bevis eftersom det kan påverka många riktlinjer i trånga inomhusmiljöer.

Life Science och Sjukvard Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

6 steg hur du säkerställer bra luftkvalitet på din arbetsplats

Publicerad den 30 juni 2020

Alla verksamheter är beroende av sin omgivning och för att förstå behovet behöver man identifiera problemet. Ett faktum som kommer att förbli oförändrat även efter coronapandemin är att "luften förflyttar sig". Det är viktigt att lyfta fram de potentiella riskerna med luftföroreningar kring verksamheten.

Life Science och Sjukvard Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Luftrenare

Luftfilter hjälper gymbesökare att hålla sig i form

Publicerad den 21 april 2020

Syftet med att gå till ett gym är att hålla sig i form och vara hälsosam, men faktum är inomhusluften på gym kan innehålla luftföroreningar som kan vara skadligt för både besökare och personalen.

Kundcase Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Frågor och svar om virus och filtrering

Publicerad den 31 mars 2020

Vi har samlat de vanligaste frågorna om Coronaviruset (COVID-19) och filtrering.

Life Science och Sjukvard Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften 

Publicerad den 17 februari 2020

Vanliga huskurer för att bli frisk från förkylning och influensa går ofta från generation till generation. Allt från mormors recept på kycklingsoppa till ingefära och honung i te, det finns det gott om husmorsknep i alla hushåll. Men vissa influensavirus är allvarligare och det kräver ett starkt immunförsvar. Läs om hur du kan minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften. 

Life Science och Sjukvard Viruskontaminering Luftkvalitet

Industriella luftrenare för lager & logistikcenter

Publicerad den 27 augusti 2019

Camfil Air Cleaners are used in warehouses to protect your people, products and processes.

Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Energibesparingar för ett universitet i västra USA

Publicerad den 27 november 2018

En LCC-analys visade att Camfils Durafil-filter arbetade med 24 % lägre energikostnader per år än ett Viledon T-60-filter. Camfils produkt hjälpte universitetet att spara $14 per filter per år jämfört med det tidigare alternativet. (ENG)

Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader

St. James Hospital

Publicerad den 27 november 2018

Förebyggande av aspergillus på St. James Hospital. Hälsoinrättningar måste upprätthålla de högsta renhetsnivåerna för att främja hälsa och läkning. Camfil levererar luftrenare för dessa miljöer. St. James Hospital i Dublin tog hjälp av Camfil för att förhindra aspergillus.

Kundcase Life Science och Sjukvard Take a breath Kommersiella och offentliga byggnader

Norland Managed Services

Publicerad den 27 november 2018

Kundcase: Bra inomhusluftkvalitet är väl värd investeringen. Denna stora bank är en av världens största finansiella institutioner. Norland Managed Services är leverantör av faciliteter för bankens nästan 55 000 m2 stora, centralt belägna kontorsbyggnad i London.

Kundcase

Camfil City M för kontor

Publicerad den 27 november 2018

City M, equipped with particulate and molecular filters, delivers a healthier indoor environment by removing dust, contaminants and harmful particles in department stores, offices, schools, hospitals and homes.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Camfil City M för kontor

Publicerad den 27 november 2018

Camfil partnered with Stockholm School of Economics in order to bring clean air for optimal breathing during the world record attempt for most hours on a double pole ski machine.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Vad är sjuka hus-sjukan och varför ska man bry sig?

Publicerad den 27 november 2018

The reason understanding SBS is important is a majority of adults spend a minimum of eight hours a day inside an office or work building, and most are indoor for about 90 percent of the time they are awake.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Hur är luftkvaliteten på ditt kontor?

Publicerad den 27 november 2018

Det är viktigt för oss att förstå hur luften vi andas in kan påverka vår hälsa på lång sikt. Det gäller särskilt luftkvaliteten på kontoret eftersom de flesta vuxna tillbringar minst åtta timmar i dessa miljöer. Läs mer (ENG)

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Hur är luften i flygplan?

Publicerad den 27 november 2018

Även om det finns tekniska standarder som rekommenderar nivåer av luftfiltrering för flygplan finns det inga federala krav för att flygplan ska installera luftfilter. Detta innebär att kabinerna eventuellt inte filtreras eller rengörs på något sätt. Läs mer om vad luftfiltrering kan göra för skillnad för välmåendet i luften (ENG).

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Bevara historien med ren luft

Publicerad den 27 november 2018

Att besöka museer brukar ofta vara spännade och underhållande. För att bevara artefakterna i dessa byggnader i gott skick som ofta bär på årtionden eller århundraden av historia, är luftkvaliteten en av de viktigaste faktorerna.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Hur man förbättrar inomhusluftkvaliteten och produktiviteten

Publicerad den 27 november 2018

Studier visar att det finns ett samband mellan inomhusluftkvalitet (IAQ) och produktiviteten hos personalen. Bra luftkvalitet bidrar direkt till anställdas prestation. I den här artikeln pratar vi om lösningar för att förbättra din nuvarande IAQ.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Senaste artiklarna

Hi-Flo

Publicerad den 20 oktober 2022

År 1969 lanserade Camfil Hi-Flo påsfilterserien för första gången och det har varit en succé sedan dess. Nu introducerar vi nästa generation!

Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader

Luftkvalitet i skolorna är en utmaning som lätt går att förbättra

Publicerad den 12 februari 2024

Hur påverkar luftkvaliteten i skolorna barnens hälsa, välbefinnande och inlärningsförmåga? Varför är barn mer sårbara för luftföroreningar än vuxna? Och hur kan ni uppnå en hälsosam inomhusluftmiljö i klassrummet för såväl elever som lärare?

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Luftrenare förbättrar luftkvaliteten i skolmiljöer

Publicerad den 12 februari 2024

Luftkvalitetsrekommendationer för skolor för att skydda personalens och elevernas hälsa från luftburna föroreningar.

Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Vanliga frågor om EPD:er

Publicerad den 28 november 2023

Vanliga frågor om EPD:er, besvarade av Anders Sundvik, Vice President R&D på Camfil.

Hållbarhet Standarder och Föreskrifter Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

ISO 10121-3:2022

Publicerad den 17 oktober 2023

Det första klassificeringssystemet för molekylära filter i allmän ventilation

Standarder och Föreskrifter Kommersiella och offentliga byggnader

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Hållbarhet Kundcase Industri och tillverkning Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Standarder och Föreskrifter Viruskontaminering Take a breath Energi och Gasturbiner Innovation Teknologi och Forskning Utbildning och Expertis Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Luftrenare

Säkra skolor varje dag - Luftrenare som skyddar elevers hälsa

Publicerad den 3 december 2021

Barn tillbringar hundratals timmar i sina klassrum varje år med målet att lära och utveckla sig. Men luftföroreningar stör denna utveckling, särskilt bland yngre barn. Luftföroreningar kommer huvudsakligen från källor utomhus såsom partiklar (PM1) och kväveoxid (NOX) från bilavgaser. Skolor i trafikintensiva områden är särskilt utsatta.

Kundcase Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Effektiv lösning med luftrenare med HEPA-filter

Publicerad den 8 juli 2021

Läs rapporten från University College of Dublin (UCD) där de utvärderar effekten av vår luftrenare City M i dåligt ventilerade miljöer.

Kundcase Viruskontaminering Luftkvalitet Luftrenare

Utbildningsdepartimentet i Valencia skyddar skolor med luftrenare

Publicerad den 22 april 2021

Fler än 100 000 elever och lärare från Valencia är nu skyddade mot biologiska agenser såsom SARS-CoV-2 tack vare våra ”City M”-luftrenare. Camfil HEPA H14-filtret är certifierat enligt EN1822-standarden, och varje filter levereras med ett obligatoriskt skanningstestcertifikat.

Kundcase Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Hur påverkar luften studiemiljön?

Publicerad den 2 september 2020

Studenter över hela världen har återvänt till klassrum där vi hoppas att de är säkra och i en miljö som främjar lärande.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Ett bra ventilationssystem kan skydda mot luftburna virus

Publicerad den 13 augusti 2020

I en vetenskaplig debatt har WHO fastställt att covid-19 inte kan uteslutas vara luftburet i trånga, stängda eller dåligt ventilerade miljöer. Forskare över hela världen letar efter fler bevis eftersom det kan påverka många riktlinjer i trånga inomhusmiljöer.

Life Science och Sjukvard Viruskontaminering Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Våren - en härlig tid för alla?

Publicerad den 9 juni 2020

För några av oss är våren inte bara en härlig tid på året. Med våren kommer rinnande näsor, ögon, klåda, orkeslöshet och många kämpar med dålig sömn. Men lyckligtvis finns det hjälp att få och det är inte bara med receptbelagd medicin.

Luftkvalitet Luftrenare

Minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften 

Publicerad den 17 februari 2020

Vanliga huskurer för att bli frisk från förkylning och influensa går ofta från generation till generation. Allt från mormors recept på kycklingsoppa till ingefära och honung i te, det finns det gott om husmorsknep i alla hushåll. Men vissa influensavirus är allvarligare och det kräver ett starkt immunförsvar. Läs om hur du kan minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften. 

Life Science och Sjukvard Viruskontaminering Luftkvalitet

Energibesparingar för ett universitet i västra USA

Publicerad den 27 november 2018

En LCC-analys visade att Camfils Durafil-filter arbetade med 24 % lägre energikostnader per år än ett Viledon T-60-filter. Camfils produkt hjälpte universitetet att spara $14 per filter per år jämfört med det tidigare alternativet. (ENG)

Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader

Camfil City M för kontor

Publicerad den 27 november 2018

Camfil partnered with Stockholm School of Economics in order to bring clean air for optimal breathing during the world record attempt for most hours on a double pole ski machine.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Vad är sjuka hus-sjukan och varför ska man bry sig?

Publicerad den 27 november 2018

The reason understanding SBS is important is a majority of adults spend a minimum of eight hours a day inside an office or work building, and most are indoor for about 90 percent of the time they are awake.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader