LIVSMEDELSPROCESSER

Livsmedelsprocesser

Skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet och din utrustning för livsmedelsbearbetning från inom- och utomhus luftföroreningar med skräddarsydda lösningar för livsmedelsförädling

På Camfil tar vi livsmedelssäkerhet och människors hälsa på största allvar. Tack vare höga standarder på forskning, utveckling och kvalitetssäkring kan våra banbrytande luftfilter och renrumslösningar för livsmedelsindustrin hjälpa dig att följa allt hårdare livsmedelshygien och säkerhetsbestämmelser.

LUFTFILTERPRODUKTER SOM DESIGNAS FÖR LIVSMEDELSPROCESSER

HÄR SER DU VAD CAMFILS LUFTFILTER, OCH FILTERHUSLöSNINGAR KAN GÖRA FÖR DIN MATVARUPRODUKTION:

 • Begränsa mikrobiologisk tvärförorening från mögel, bakterier, virus, VOC, fina damm från torra ingredienser
 • Förbättra din utrustnings motstånd mot korrosion
 • Bekämpa lukt
 • Kapa produktionstiden och svinnet
 • Leverera drifteffektivitet, med snabb och enkel filterinstallation och tillgänglighet
 • Överensstämmer med standarder för livsmedelssäkerhet - vi tillhandahåller matkontaktintyg när behov finns
 • Bidra till en förbättrad matupplevelse för kunden
 • Maximera driften och förlänga hållbarheten

Vårt ProSafe-sortiment av filter erbjuder livsmedelsproducenterna sinnesro. De uppfyller de strängaste reglerna inom livsmedelsindustrin. Dessutom ger de dig hög energieffektivitet och lägre TCO-omkostnader (Total Cost of Ownership).

OPTIMERA PRESTANDA OCH REDUCERA RISKER MED GODKÄNDA LUFTFILTRERINGSPRODUKTER FÖR MATSÄKERHET

Vi arbetar tillsammans med dig för att förstå dina fullständiga behov av luftfiltrering och ge dig råd om lagkrav för luftkvalitet.

Våra lösningar hjälper dig att uppfylla dessa branschkrav och standarder:

 • Livsmedelscertifiering för komponenter som kommer i kontakt med produkten
 • VDI 6002 och ISO 846 för inerta råmaterial mot mikrobiell tillväxt och försämring av matens organoleptiska egenskaperna
 • Förordning (EG) nr 1935/2004 för alla produkter som är relaterade till livsmedelsindustrin
 • Produkter som uppfyller HACCP-riskbehov (riskanalys och kritiska kontrollpunkter)
 • Filtermärkning, identifiering och spårbarhet
 • ISO 16890 för garanterade filtreringseffektivitetsnivåer