DB SCHENKER
Västerås

DB Schenker i Västerås

DB Schenker sänkte värmekostnaderna och förbättrade luftkvaliteten.

Avgaser från lastbilar, dammigt gods och partiklar från verksamheten smutsade ned luften på DB Schenkers godsterminal i Västerås.

För några år sedan valde man att installera luftrenare från Camfil för att förbättra arbetsmiljön. Tillsammans med Chalmers Industriteknik skrevs också en rapport om luftrenarnas mätbara positiva effekter.

Den oberoende rapporten som gjorts tillsammans med CIT visar att Camfils luftrenare kraftigt sänkte uppvärmningsbehovet i terminalen. Kostnaderna för uppvärmning kan sänkas med så mycket som 30 procent, mycket tack vare den strategiska placeringen av luftrenarna.

Lennart Grandin är Terminal Manager på DB Schenkers godsterminal i Västerås. Han har arbetat i terminalen både före och efter installationen av luftrenarna.

– Varm luft stiger uppåt. Luftrenarna är monterade i taket och cirkulerar den redan uppvärmda luften ut i lokalen. Då behöver alltså mindre luftvolymer värmas upp på nytt. Där sparar vi mycket, förklarar Lennart.

Förutom sänkta uppvärmningskostnader bidrog luftrenarna också till en renare och mer hälsosam inomhusmiljö i terminalen.

Kundcase DB Schenker Västerås

DB Schenker i Västerås hade stora problem med damm och avgaser i sin godsterminal. Tillsammans med APS hjälpte vi dem att förbättra luftkvaliteten, minska dammet  och sänkte samtidigt deras värmekostnader.

Läs mer >>

– En godsterminal är särskilt utsatt när det gäller smuts och skadliga partiklar i luften. Avgaser från lastbilar, truckar i rörelse och allmänt damm från gods är bara några av anledningarna till en försämrad inomhusmiljö.

Bristande inomhusmiljö var anledningen till att luftrenarna installerades i terminalen för några år sedan. Camfils luftrenare CamCleaner 30000 och 6000 monterades på strategiska platser i taket och på väggarna, för att rena så stora mängder luft som möjligt och samtidigt rikta luftströmmarna på ett optimalt sätt.

Siffrorna i rapporten visar att terminalen kan sänka sina värmekostnader med 30 procent. De rent hälsomässiga resultaten har ännu inte uppmätts. Relaterad forskning visar att en renare arbetsmiljö bidrar till lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet.

– Alla som arbetar i terminalen är nöjda. Luften är friskare och temperaturen är betydligt jämnare, säger Lennart. Vår arbetsutrustning som truckar och sensorer slits dessutom inte lika snabbt som förut, eftersom känslig teknik påverkas av skadliga luftpartiklar. 

Är du intresserad av att läsa rapporten är du välkommen att  beställa den.
Beställ rapporten här

 

 

Publicerad den 18 mars 2019