Media

Media

Lös adsorbentmedia för att skydda mot molekylär kontaminering. Aktivt kol eller aluminiumoxid-baserat media som återfinns i Camfils samtliga molekylärfilterlösningar, så som lösfyllda djupbäddsinstallationer eller i t.ex. CamCarb cylinderpatron.

Adsorbenter inkluderar aktivt kol, kol impregnerat med en rad olika kemikalier/substanser för förbättrad prestanda, aktiverad aluminiumoxid med permanganatimpregnering, såväl som blandningar och hybridmedia/blandmedia.

Aktivit aluminiumoxid: Anpassade för sura gaser och andra föroreningar, mestadels i korrosionsbekämpande applikationer som t.ex. biogas och massa- och pappersindustri.

Hybrid- och blandmedia: Det vanligaste exemplet är när man önskar att ta bort ozon, organiska och frätande föroreningar, VOC med samma filter.

Aktivt kol: Anpassade för ett brett spektrum av odörer, irriterande, giftiga och frätande gaser.