Allmänhetens medvetenhet om luftföroreningar ökar

Det faktum att luftföroreningar är gränsöverskridande gör det nödvändigt med ett internationellt samarbete och det är lika viktigt att sprida medvetenheten globalt. Övervakning och mätning av luftförorening, Ultra Low Emission Zones (ULEZ), dieselrestriktioner och regleringar införda av regeringar och organisationer tar itu med några av problemen och främjar allmänhetens medvetenhet. Men det är uppenbart att mer behöver göras när det gäller inomhusluftkvalitet.

Publicerad den 27 november 2018