Bevara historien med ren luft

Kallt väder och vintersemestrar gör varma, underhållande, utbildande museum till attraktiva tillhåll. För att bevara artefakterna i dessa byggnader i gott skick och för att bevara ofta årtionden eller århundraden av historia så är luftkvalitet en av de viktigaste faktorerna.

Kritiska parametrar för luftkvaliteten i museum inkluderar temperatur, relativ luftfuktighet, ljuset, partikelföroreningar (damm), molekylära föroreningar (gaser) och skadedjur. Det finns olika filtreringslösningar tillgänglig, men molekylär filtrering erbjuder en särskilt kostnadseffektiv metod för att avlägsna skadliga partiklar som kan orsaka förödande resultat. 

Svaveldioxid, till exempel, gör så att gamla målningar svartnar, oxider av kväve korroderar brons och stenskulpturer, och ozon påskyndar försämring av papper, textiler och andra organiska material. 

Aktivt kolmolekylärfilter kan avlägsna dessa skadliga gaser. Mikroporöst aktivt kol består av ett nätverk av sammankopplade sprickor och porer. När en gasmolekyl kolliderar med kolytan skapas en attraktion och den fastnar. 

Camfil har designat och levererat luftfiltreringssystem till många välkända museer och konstgallerier i världen, inklusive Uffizi Gallery i Florens, British Library i London och Moderna Museet.

Camfil har också hjälpt till på Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg som har mer än 1,3 miljarder objekt i sin samling och 25,000m2 utställningsyta. Många av dessa artefakter utgör en stor källa till partiklar och gaser när de flyttas eller rengörs vilket orsakar klagomål på luftvägsproblem, illamående och ögonirritation bland anställda. 

Dammbildande lättmetaller hittades också i höga koncentrationer, speciellt på museets fotoavdelning där utställningsföremål fotograferas och dokumenteras. Arbetsmiljön påverkades dessutom av användningen av fotoblixtar, vilket genererade höga utsläpp av ozon. 

Slutligen orsakade museets överdimensionerade ventilationssystem extrem dammturbulens. Camfil’s Particulate Air Cleaner CC2000 valdes för att ta itu med dessa problem eftersom de är utrustade med HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) vilka fångar dammpartiklar och mikrober. 

Enheten för museet skräddarsyddes med platser för sex patroner med aktivt kolfilter för både partikel- och molekylär filtrering. Luftrenaren monterades på en vagn för att enkelt kunna förflyttas runt i museet. 

Ett annat stort projekt - denna gång på Art & Historical Museum i St. Petersburg, Ryssland som har mer än tre miljoner artefakter i sina kollektioner, av vilka endast en liten del visas permanent. Restaureringsarbete skapar dock damm och partiklar vilket kräver mer rengöring av artefakterna vilket, i sin tur, kan skada dem. 

Camfil genomförde luftkvalitetstester för att bedöma partikelhalten vilket resulterade i att bolaget rekommenderade speciella luftrenare. Baserat på utrymme och layout rekommenderade Camfil CamCleaner 800-enheter, och kunden installerade 60 enheter i museets utställningsrum, korridorer och vid receptionen. 

Nästa gång du njuter av sevärdigheter i ditt lokala museum, tänk då på all den luftfiltreringsutrustning som hjälper till att bevara historia, konst och kultur från hela världen. 

Publicerad den 27 november 2018