Effektiv lösning med luftrenare med HEPA-filter
En studie av University College of Dublin

Effektiv lösning med luftrenare med HEPA-filter

Publicerad den 8 juli 2021

Sedan starten av coronapandemin har diskussionerna om spridningen av luftburna sjukdomar och hur de överförs i inomhusmiljöer varit ett omtalat ämne för människor över hela världen. Världshälsoorganisationen (WHO), REHVA och andra internationella grupper har samtliga konstaterat att användning av HEPA-luftreningsteknik i dåligt ventilerade miljöer hjälper att minska smittspridningen. För att visa hur effektiva sådana lösningar är testade Dr Kevin Nolan från School of Mechanical and Materials Engineering vid University College Dublin vår luftrenare City M.

Rapporten

Dr Kevin Nolan, från University College Dublin, analyserade Camfils luftrenare City M:s förmåga att avlägsna luftburna aerosoler från dåligt ventilerade miljöer. Läs hela rapporten för att få tillgång till testmetoderna och en omfattande rapport av City M:s prestanda enligt hans testparametrar. Denna rapport studerade två olika faktorer för att bestämma dess effektivitet. Den första avser luftfördelningsförmågan och den andra aerosolfiltreringsförmågan.

Sammanfattning av rapporten

I slutet av rapporten drar dr Kevin Nolan följande slutsatser. Studien fokuserade på två områden. Den första gäller luftrörelser - hur luften rör sig till och från enheten. Det andra området avser enhetens förmåga att snabbt rena luften. Mätningarna fastställer att luftflödena är väl uttänkta och renar luften på ett idealiskt sätt. Placeringen på in- och utblås är konstruerad för att uppnå en bra spridning på den rena luften. Tack vare utblåsen på alla sidor av luftrenaren och dynamiken i luftrörelserna så kan man förvänta sig ren luft i alla riktningar. Eftersom den förorenade luften tas in i maskinen ovantill och den renade luften blåses ut i underkant, är det bra att tänka på hur man placerar luftrenaren i rummet. Drift på golvnivå rekommenderas.
Aerosoltestningen visade att luftrenaren City M erbjuder bra och stabil filtrering av stora mängder aerosol. City M reducerade stora mängder föroreningar till försumbara nivåer på mindre än 200 sekunder.

Begränsningar noterade: Aerosolen som användes under detta experiment försvann på kortare tid än luftburna partiklar och virus har visat sig förbli i luften. Aerosolen varade i 8 minuter i luften utan behandling i en dåligt ventilerad miljö utan regelbunden beläggning.

Videos

Reducering av Aerosol 1m

Reducering av Aerosol 2m

Dr. Kevin Nolan Säger
“Vi är mycket tacksamma att Camfil erbjöd sig att låta oss använda deras luftrenare City M för dessa experiment. Sedan covid-19 utbröt har det blivit allt viktigare att testa nya metoder för att hålla våra inomhusmiljöer rena och fria från luftburna partiklar. Camfils luftrenare City M har visat sig vara mycket effektiva när det gäller att avlägsna aerosoler snabbt och effektivt, vilket skapar en mer hälsosam och säkrare miljö. Genomförandet av dessa experiment på Mater Misericordiae Hospital i Dublin har gjort det möjligt för oss att visa hur sjukhus kan dra nytta av användningen av luftrenare av högsta kvalitet för att skydda patienter och personal.”