EPA-, HEPA- & ULPA-filter

EPA-, HEPA- & ULPA-filter

Camfils högeffektiva filter skyddar känsliga processer inom tillverkningsindustrin, förhindrar utsläpp av mikrobiologiska föroreningar från laboratorier samt eliminera spridning av smittsamma luftburna sjukdomar i sjukhusmiljöer. Våra filter är testade enligt standarderna EN 1822 och ISO 29463.

VÅRA FILTER LEVER UPP TILL MARKNADENS HÖGSTA KRAV


Verksamheter inom industrier med strikta kvalitetskrav förlitar sig på Camfils EPA-, HEPA- och ULPA-filter. Dessa filter hjälper till att skydda mot konsekvenser som kan vara förödande; till exempel när livsmedel kontamineras i en tillverkningsprocess eller om ett virus sprids från ett forskningslaboratorium.
Snabblänkar

Våra HEPA- och ULPA-paneler med högsta avskiljningsgrad används som slutstegsfiltrering i applikationer innefattande allt från renrum inom mikroelektronikindustrin till läkemedelstillverkning och livsmedelsindustrin.

Absolute™-filter av boxtyp med hög avskiljningsgrad (EPA/HEPA) för höga luftflöden installeras oftast i luftbehandlingsaggregat eller filterskåp. Tillämplig för både till- och frånluftsapplikationer i de mest krävande miljöer, från livsmedelsindustri till läkemedel- och mikroelektroniktillverkning.

EPA-/HEPA-filter med "Header Frame" (HF-ram) används oftast i luftbehandlingsaggregat för anläggningar som kräver stora mängder ren luft för att skydda känsliga processer mot föroreningar av olika slag. Dessa filter klarar luftflöden upp till 5000 m3/h med filterklass upp till H13.