Molekylär filtrering för livet

Att påbörja IVF-processen (In Vitro Fertilisation) kan både vara en spännande och nervös upplevelse för alla som behöver hjälp med att bli gravida.

I de industrialiserade länderna har cirka 15 procent av befolkningen problem med att bli gravida. Forskare förutspår att stress, miljöföroreningar, kost, sexuellt överförbara sjukdomar och fetma kommer vara orsakerna till att situationen kommer att förvärras under de kommande åren.

IVF-tekniken har haft sin framgång sedan första födelsen av det första ”provrörsbarnet” år 1978. Enkelt beskrivet är IVF-processen befruktning genom att manuellt kombinera ett ägg och spermier i en laboratorieform. När IVF-proceduren lyckas kombineras processen med en metod som kallas embryotransfer, vilken används för att fysiskt placera embryot i livmodern.

Ett av det viktigaste stegen i IVF är en bra miljö för befruktningen. Luftburna föroreningar är förknippat med stor risk i IVF-anläggningar där luftkvalitet i laboratorier och rum för kliniska ingrepp kan ha enorma effekter på embryokvaliteten, embryoöverlevnaden och det kliniska resultatet av IVF-behandlingen. Det är här vi på Camfil bidrar med effektiva filtreringslösningar där molekylär kontaminationskontroll är en del av lösningen för denna industri.

Många IVF-kliniker i industrialiserade länder har vuxit till lönsamma företag och deras “framgångsgrad” av deras befruktningar är en av nyckelfaktorerna som många par tar hänsyn till när de gör valet av klinik.

Eliminering av skadliga molekylära föroreningar

Bra luftkvalitet kan vara direkt relaterad till framgångsgraden för IVF-proceduren. Flera gaser eller grupper av gaser har identifierats som problematiska, inklusive flyktiga organiska föreningar (VOC), aldehyder, formaldehyder, kväveoxid och styren.

Molekyler som är toxiska mot mänskliga celler kallas cytotoxiska och kan störa det yttre cellmembranet eller förhindra att celler växer och delar sig.

Efter befruktning delas det mänskliga encelliga ägget från två till fyra till åtta celler. Celldelningsprocessen fortsätter när celler blir specialiserade på form och funktion. Det är under denna initiala period utanför kvinnokroppen, när cellantalet är lägst, som exponering för molekylära föroreningar (cytotoxiner) utgör den största risken. Detta kräver att försiktighetsåtgärder införs i IVF-processen för att begränsa exponeringen. Att addera molekylär filtrering i klinikrummet ger ett viktigt skydd för embryot före inseminering.

Molekylär filtrering i fastighetens ventilation

För att hantera olika källor av gaser kan molekylära filter appliceras på olika platser i fastighetens ventilationssystem. Detta för att filtrera frisk luft och behandla höga koncentrationer av föroreningar från externa källor och behandla kvarvarande spårkoncentrationer av föroreningar från interna och externa källor. För att uppnå den optimala prestandan från alla molekylära filter är det viktigt att använda förfilter för att ge skydd mot partiklar. Den rekommenderade nivån är minst ePM1 50% (ISO 16890) eller MERV 13 (ASHRAE 52.2).

Bredspektrum och målriktad adsorption

Sammansättningen av den kemiska blandningen i luften är extremt komplex och föränderlig. Molekylär filtrering baseras därför på användningen av ett bredspektrum adsorbentmedia som tar bort >99 procent av alla olika molekyler i luften.

Trots det kommer upp till 50 relativt vanliga gaser inte att kunna kontrolleras av bredspektrum adsorbentmedia, vilket kräver användning av ett speciellt kemiskt impregnerat adsorbentmedia för att fånga enskilda molekyler eller grupper av molekyler. En avvägd konfiguration, med förbehåll för begränsat utrymme och tryckförlustbegränsningar, ger överlägsen prestanda och lägre livscykelkostnad jämfört med en blandad medielösning.

Rekommenderade produkter

En del experter på IVF-kliniker är högst medvetna om frågor relaterade till "utgasning" av molekylära föroreningar från material som används för att bygga den typen av anläggningar. I allt högre grad ställer de krav på kontroll av molekylära föroreningar på högre nivåer. Som en naturlig utveckling efterfrågar nu vissa kunder garantier på att filtren är lika rena, när det avser molekylär utgasning, som andra föremål på kliniken. Detta är en liknande trend som i mikroelektronikindustrin, men där har sådana krav varit rutinmässiga i flera år. I den här typen av situationer kan Camfil erbjuda GigaPleat-filter som installeras med endast material som har testats för att säkerställa låga utgasningsegenskaper. Vidare, om så krävs, kan alla färdiga GigaPleat-filter som en hel enhet också testas för avgasning innan filtret lämnar fabriken. CamCarb, CityCarb och CitySorb har unika egenskaper. Från hög kapacitet till kombinerat avlägsnande av partiklar och molekyler och kan tillgodose alla behov av filtrering av luft vid IVF-kliniker.

Supporttjänster för IVF-kliniker

Som specialister kan Camfil erbjuda ett omfattande utbud av supporttjänster till kliniker för att uppnå maximal nytta av molekylär filtrering. Dessa tjänster inkluderar passiva provtagningsanordningar för att bestämma gaskoncentrationer i ventilationssystem och slutna utrymmen, Gigacheck-tekniker för att analysera prover av använda molekylära filtreringsmedier, övervaka resterande livslängd och planera filterbyten.

Camfil har en unik testanläggning för molekylär filtrering för att testa produkter i full skala och efterlikna faktiska applikationsförhållanden. Egen programvara används också för att bestämma livslängd för molekylära filter och hjälpa kunder att välja den bäst lämpade och effektiva lösningen för deras applikation. Vi testar enligt standarden ISO 10121-1: 2014: Testmetod för material och för färdiga enheter avsedda för gasfiltrering med tillämpning inom allmän ventilation.

Publicerad den 27 november 2018