Elektronik & Optik
Undvik kortslutningar

Elektronik & Optik

Om du arbetar inom elektronik och optik förstår du hur små partiklar verkligen kan vara. Luftfiltreringsteknik anses viktig i denna bransch eftersom submikrona partiklar och gaser kan förorena litografiprocesserna, kortsluta kretsar och göra den tillverkade produkten oanvändbar.

Camfil förstår era behov att leverera felfri elektronik såsom TV-skärmar, datorer och hårddiskar till era kunder, men vi förstår också att mikrokretsarna kan innehålla tusentals transistorer som skulle kunna få plats på ett nålshuvud.

AirImage-COR

Publicerad den 21 augusti 2023

Korrosion upptäcks oftast för sent vilket kan resultera i skador som kunde lätt hade kunnat förhindras. Med Camfils korrosionsmonitor AirImage-COR mäts korrosiva gaser i luften och ger omedelbart indikerationer på när luftfilter behöver bytas, detta för att hålla känslig elektronisk utrustning skyddad och värdefulla tillgångar bevarade.

Elektronik och Optik

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Viruskontaminering Energi och Gasturbiner Take a breath Innovation Teknologi och Forskning Kundcase Standarder och Föreskrifter Industri och tillverkning Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Hållbarhet Utbildning och Expertis Elektronik och Optik Luftkvalitet

Can We Remove it

Publicerad den 27 september 2021

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Industri och tillverkning Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Utbildning och Expertis Elektronik och Optik Luftkvalitet

Ta kontroll över korrosionen

Publicerad den 30 april 2020

Korrosion är en process där nedbrytningen av ett material orsakas av en kemisk reaktion med dess omgivande miljö. Korrosion av elektronisk processtyrningsutrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet och sämre lönsamhet, något som kan bli kostsamt.

Elektronik och Optik

Absolute V - Nästa generation HEPA-filterserie

Publicerad den 13 januari 2020

Nästa generation Absolute V HEPA-filterserien som kommer att göra ditt liv enklare, säkrare och mer miljövänligt. Detta uppnås genom att erbjuda filter som är extremt lätta, robusta och enkla att hantera. Filter som ger världsledande skydd för din verksamhet.

Viruskontaminering Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Luftkvalitet

Vilka är effekterna av korrosion?

Publicerad den 27 november 2018

Några av effekterna av korrosion inkluderar en betydande försämring av naturliga och historiska monument samt ökar risken för katastrofala utrustningsfel. Korrosion orsakas av luftföroreningar vilket också ökar över hela världen.

Elektronik och Optik

Luftfiltrering i datacenter

Publicerad den 27 november 2018

För att upprätthålla driften måste datacenter kylas ner till en viss temperatur och den fysiska utrustningen måste skyddas från elementen för att undvika kostsamma driftsstopp. Hur kan Camfil hjälpa dig att uppnå rätt temperatur? (ENG)

Elektronik och Optik