People Matter 1st - Förstå effekten av particulate matter

Publicerad den 19 februari 2021

Förstå hur particulate matter påverkar vår hälsa och lösningar för att skydda människor i våra fastigheter

Vi behöver sätta luftkvaliteten högst upp på vår agenda för både miljön och vår hälsa. Kvaliteten på den luft vi andas har en enorm inverkan på vårt välbefinnande; globalt är luftföroreningar den främsta miljöorsaken till förkortat liv och bidrar till motsvarande 5 % av alla dödsfall världen över. Vi andas in ungefär 25 miljoner partiklar i varje andetag; ju mer föroreningar vi andas in, desto större är risken för sjukdom och sämre hälsa. Vi har lanserat kampanjen ”People Matter 1st” för att lyfta fram lösningarna på problemen med dålig luftkvalitet i våra byggnader. Kampanjen fokuserar på de minsta och mest skadliga partiklarna - PM1. De partiklar som kan ta sig till våra andningsorgan är mindre än en mikrometer - PM1. Förmågan hos olika partiklar att bilda avlagringar (i vilken utsträckning de kan fastna i kroppen) beror på deras storlek och om de till exempel kan passera genom vävnaderna i våra luftvägar.

Dina lungor och ren luft

Lungornas funktion bygger på ren luft även i den yttersta av de sju miljoner luftsäckarna (alveoler) där luftutbytet med kapillärerna sker. Blodet strömmar genom kapillärerna och avger koldioxiden (CO2) som har bildats under den metaboliska processen. Samtidigt tar de in syre (O2) via alveolerna. Syret transporteras från alveolerna till musklerna och andra organ. Koldioxiden och andra föroreningar lämnar vår kropp när vi andas ut. Nanopartiklar, som inte är större än ett virus, kan deponeras (fångas) i cellmembranen (vävnaderna) i alveolerna. Dessa har en total yta på cirka 70 m² och är mycket känsliga för partiklar och skadliga ämnen. Om dessa ämnen fastnar i andningsorganen kan det bidra till utvecklingen av emfysem, ödem och andra allvarliga sjukdomar.

CAMFILs lufttest

Camfils experter testar er inomhusluftkvalitet för att säkerställa säker, hälsosam och ren luft.

Inomhusluft

Grundidén med ventilation är att tillföra frisk luft inomhus och transportera bort föroreningar inifrån. Men eftersom utomhusluften är så förorenad idag, till följd av bland annat olika typer av förbränningsprocesser och dieselavgaser, krävs steg för filtrering / rening. Om luften som kommer utifrån inte rengörs finns det en risk att inomhusluften innehåller en stor mängd skadliga partiklar som kan ta sig in i andningsorganen och blodomloppet.
Ett filter av bra kvalitet i ett ventilationssystem kan förhindra de flesta partiklar. Föroreningar inomhus kan i vissa fall vara skadligare än de vi hittar utomhus. När partiklar och andra ämnen passerar in i inomhusluften kombineras de på nytt tillsammans med de ämnen och partiklar som redan finns i fastigheten. De kombinationer som kan förekomma kan vara mycket mer aggressiva och därför mer skadliga för oss. I moderna inomhusmiljöer förorenas luften inte bara av partiklar från utsidan som kommer in genom dörrar och fönster, utan också av utsläpp från olika material inuti fastigheten. Dessa utsläpp består av partiklar och ämnen från möbler, färg, kosmetika, byggmaterial, rengöringsprodukter etc. Utsläpp genereras också av matlagning, braskamin och ljus. Ozon kan också finnas inomhus. Detta är en gas som anses vara en luftförorening vid marknivå och som kan leda till irritation i andningsorganen.
Gör ren luft till ‘lag’. Vi på Camfil anser att ren luft bör vara en mänsklig rättighet. Kraftansamlingar görs runt om i världen när det gäller den skadliga effekten av förorenad luft.

Filtrering av pM1

Att använda rätt luftfilter hjälper dig inte bara att upprätthålla en hälsosam inomhusluft – IAQ (Indoor Air Quality) utan kan också bidra till att spara energi och pengar. Vi erbjuder flera energieffektiva filter som lever upp till de allt högre ställda kaven gällande filtrering av PM1-föroreningar, t.ex. Camfils Opakfil ES och Hi-Flo.

Viktigt med tydliga standarder

ISO 16890 är den gemensamma globala teststandarden för komfortfilter. Standarden innehåller parametrar och riktlinjer för hur laboratorietester ska genomföras och baserat på testresultatet tilldelas filtret en filterklass. Den är mer exakt än sina föregångare och för första gången har vi en filterstandard som är global och som specifikt förklarar vad ett filter gör.

För att komplettera detta initiativ har vi tagit fram en guide med fokus på inomhusmiljön.