E-mobilitet Battericellsanläggningar

E-mobilitet Battericellsanläggningar

Under tillverkningen av litiumjonbatterier genereras många olika luftburna föroreningar som kan påverka personalens hälsa. Att säkerställa att dessa luftburna föroreningar tas bort och fångas upp från din anläggning är avgörande för säker drift av din produktionsanläggning.

Tilluftsapplikationer

Den mest kritiska miljöposten som bör kontrolleras i batteriproduktionsanläggningar är den relativa luftfuktighet, ibland så låg som en daggpunktstemperatur på -70º grader celsius. För att upprätthålla denna nivå måste rummen tätas för att förhindra att fukt tränger in. För litiumjonbattericeller står rena material för 85 % av kostnaden för förpackningens processmaterial. Att minska kontamineringen genom alla stadier av tillverkningsprocessen kommer avsevärt att öka produktionen, som har varit känt för att vara 50 % när föroreningsnivåerna inte kontrolleras ordentligt. Ökad produktion och bättre presterande celler kommer att främja marknadens acceptans av denna nya teknik. Förbättring och upprätthållande av luftklass inne i byggnaden kommer att öka produktionen och producera bättre presterande celler. Detta kommer att förbättra produktiviteten och främja snabbare anpassning av detta transportsätt.

Luftkvalitetsproblem

Skydda processer

Olika typer av litiumjonbatterier använder olika kemi och har olika prestanda, kostnad och säkerhetsegenskaper. Cellerna i ett litiumjonbatteri innehåller separatorer som hindrar anoderna och katoderna, eller positiva och negativa poler, från att vidröra varandra. Om en metallbit kommer för nära separatorn kan den punktera separatorn och orsaka kortslutning. Att kontrollera luftkvaliteten under tillverkningsprocessen minskar denna kostsamma kontaminering, ökar produktionen och säkerställer en kvalitetsprodukt till användaren. Camfils renluftslösningar skyddar dina processer genom att minska de luftburna föroreningarna som smutsar ner eller orsakar kortslutning i cellerna. Ökad produktion och en kvalitetsprodukt paketeras till användaren.

Säkerställ en säker arbetsmiljö

Under tillverkningen av litiumjonbatterier skapas olika partiklar, gaser och gifter som kan utgöra en risk för både människorna i din fabrik och externa intressenter. Att säkerställa att alla intressenters hälsa behandlas korrekt kommer att säkerställa en säker arbetsmiljö. Camfils renluftslösningar kan hjälpa till att fånga upp och ta bort dessa potentiellt skadliga föroreningar i luften för att säkerställa en säker och ren arbetsmiljö.

Reducera energikostnader

Att minska energikostnaderna och bli "Net Carbon Zero" är ett nyckelinitiativ från många av världens ledande varumärken. Visste du att ditt ventilationssystem kan motsvara över 50 % av din totala energiförbrukning och av dessa kan 30 % vara direkt relaterade till luftfiltret? Camfils lösningar för ren luft är designade för att säkerställa att din anläggning är energioptimerad utan att kompromissa på luftkvaliteten.

Senaste artiklarna

CamCarb XG

Publicerad den 11 mars 2024

CamCarb XG - ny innovation inom molekylärfiltrering. Konstruerad för minskad energiförbrukning och sänkta underhållskostnader.

Elektronik och Optik Livsmedel och dryck Kommersiella och offentliga byggnader

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Energi och Gasturbiner Elektronik och Optik Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Hållbarhet Take a breath Luftkvalitet Livsmedel och dryck Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader Utbildning och Expertis Standarder och Föreskrifter Kundcase Luftrenare Viruskontaminering