Pappers- och massaindustri

Pappers- och massaindustri

Bekämpa korrosion och oåterkalleliga skador som orsakas av förorenade biprodukter vid massa- och pappersbruk. Förhindra att det blir fel i utrustningen med Camfils molekylära filter i en mängd olika applikationer.

Även i den digitala tidsåldern så är papper och kartong viktiga globala tillgångar. Bearbetning av trä och återvunnet papper för att göra massa och nytt papper kräver användning av starka kemikalier. Dessa kemikalier kan korrodera processutrustning, speciellt i känsliga elektroniska och elektriska processkontrollsystem.

När dessa fallerar blir resultatet oförutsedda avbrott och förlust av processeffektivitet och lönsamhet.

Föroreningskällor som kan utlösa korrosion

Den primära processen i papperstillverkning – blekning av massa och avfallspapper, borttag av lignin och behandling av avfallsvatten – är källan till följande föroreningsgaser som motiverar korrosionskontroll. 

  • Vätesulfid
  • Svaveldioxid
  • Merkaptaner
  • Klor
  • Kloroxid
  • Ozon

Avlägsna skadliga gaser med molekylärfiltrering i massa- och pappersindustrin

Rummen som innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ventileras med temperatur- och luftfuktighetsventilerad luft för att uppnå de miljöförhållanden som krävs av garantibeviset som är utfärdat av tillverkarna av originalutrustningen.

Tilluften tas utifrån och utomhusluften kan vara kraftigt förorenad med sura gaser. Om dessa gaser inte avlägsnas innan luften kommer in i rummet, blir kontrollutrustningen mottaglig för skador och i slutändan orsakas fel på grund av korrosion. Molekylärfiltrering avlägsnar dessa gaser. 

Koncentrationen av gaser i inloppsluften kan vara hög – kanske en tiondel av en miljon (ppm). Tillverkarens garanti kräver emellertid vanligtvis väldigt låga koncentrationer av gaser i rummet, runt lägre delen av en miljard (ppb) för att följa korrosionsklass G1 enligt ISA 71,04-2013. Ett molekylärfilter installerat i utomhusluftsystemet måste fungera med mycket hög effektivitet i ett enda steg. Viktigt att komma ihåg är att luften, som kan utgöra upp till 40 % av den totala rumsventilationen används för att trycksätta kontrollrummet för att förhindra intrång av flyktiga gaser. Trycksättningsgraden kan äventyras av onödigt öppnande av dörrar och fönster, läckage på grund konstruktionsfel och läckage vid kabeldragningspunkter.

För att ge ytterligare skydd mot flyktiga gaser kan ytterligare molekylärfiltrering installeras i recirkulationssystemet. Koncentrationerna av gaser är mycket lägre i returluften och filtren fungerar på flerstegsbasis. En lättare filtreringslösning för mindre mängd damm än vad som används för utomhusluften är ett bra val. Ibland är industriella luftrenare en bra val både för rumstryck och recirkulationssystem.

Tre steg för effektiv rumskontroll med lösningar från Camfil

Det här kan Camfil göra för er för att ni på bästa sätt ska kunna möta de utmaningar som finns i massa- och pappersindustrin:

  1. Utvärdera miljöförhållandena.
  2. Erbjuda filtreringslösningar som baseras på korrosiva gaskoncentrationer och driftsförhållanden i de existerande ventilationssystemen.
  3. Övervaka prestanda på plats i enlighet med gällande standarder såsom ANSI/ISA -71.04-2013 och IEC 60721-3-3. 

 

Senaste artiklarna

Ersättningsfilter och utbytesfilter till stoftavskiljarstystem. Camfils patron- och slangfilter passar alla stoftavskiljarsystem och optimerar prestandan.

Ersättningsfilter av patron- och slangfiltertyp för stoftavskiljare

Publicerad den 28 mars 2023

Visste du att Camfil erbjuder ett brett utbud av ersättningspatroner och slangfilter för olika stoftavskiljarlösningar? Våra filter är inte bara utformade för att passa ditt system, utan också för att optimera stoftavskiljningen.

Energi och Gasturbiner Industri och tillverkning Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Viruskontaminering Energi och Gasturbiner Take a breath Innovation Teknologi och Forskning Kundcase Standarder och Föreskrifter Industri och tillverkning Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Hållbarhet Utbildning och Expertis Elektronik och Optik Luftkvalitet

Molekylär kontaminationskontroll och hållbarhet

Publicerad den 10 maj 2021

Molekylär kontaminationskontroll (MCC) -produkter tar bort molekyler, gaser och ångor från luften som inte kan fångas upp med vanliga partikelfilter. Molekyler är vanligtvis 1 000 till 10 000 gånger mindre än de mest penetrerande partiklarna som passerar genom HEPA- och ULPA-filter.

Hållbarhet Luftkvalitet

Ta kontroll över korrosionen

Publicerad den 30 april 2020

Korrosion är en process där nedbrytningen av ett material orsakas av en kemisk reaktion med dess omgivande miljö. Korrosion av elektronisk processtyrningsutrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet och sämre lönsamhet, något som kan bli kostsamt.

Elektronik och Optik

Gold Series X-Flo

Publicerad den 27 november 2018

GSX collectors are ideal for use in pharma, mining, food and chemical processing industries. They also provide a safer work environment in metalworking applications like welding and cutting.

Industri och tillverkning