Luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensor

Med systemet för luftkvalitetsövervakning kan du övervaka, spåra, rapportera och förbättra luftkvaliteten i byggnaden.

Med dessa system kan du säkerställa att luftkvaliteten i en anläggning uppfyller rekommenderade riktlinjer. Enheter för övervakning av luftkvalitet hjälper företag på alla marknader och i alla storleksklasser att övervaka och även kontrollera sin luftkvalitet för att hålla medarbetarna friska, förbättra produktiviteten, förebygga skador och driftstopp samt upprätthålla tillverkningen. Utforska AirImage-produktfamiljen för att hitta de luftkvalitetsmonitorer som passar dina behov.