Hälsa och sjukvård

Hälsa och sjukvård

Att ha riktigt bra luftfiltrering är ingen lyx inom sjukvården - det är en absolut nödvändighet. När liv står på spel hjälper Camfil er att skydda hälsan hos patienter och anställda såväl som dyrbar utrustning.

Av förklarliga skäl måste hälso- och sjukvårdsinrättningar hålla högsta nivå av renhet. Camfil kan tillgodose samtliga behov genom ett brett sortiment av luftfilter för dessa komplexa miljöer, allt från generella utrymmen såsom kontor, kök och parkeringshus till väntrum och operationssalar.