Datacenter

Datacenter

I ett datacenter finns ingen tid för driftstopp. Håll din dyrbara utrustning – och  verksamheten igång med ett högeffektivt luftfiltreringssystem.

Kunder till datacenter runt om i världen litar på Camfils luftfiltreringslösningar för att upprätthålla flödet av ren luft och flödet av data. De bidrar inte bara till att ge en hälsosam, säker inomhusmiljö fri från skadliga luftföroreningar, utan de kan också reducera energikonsumtionen i den energislukande IT-utrustningen.

Varför inomhusluftkvalitet är driftskritiskt i datacenter

Inomhusluftkvalitet spelar en avgörande roll för att hålla datacenter, serverskåp och elektroniska komponenter funktionella.

Partikel- och gasföroreningar utgör ett allvarligt hot mot den säkerheten. De kan genereras från källor inomhus, från människor som går ut och in i byggnaden, och från utomhusluften som tar sig in via ventilationssystemet. Dessa föroreningar kan orsaka driftstopp för utrustning, fel, eller i värsta fall förlust av data.

Risker inkluderar:

  • Korrosion av komponenter på grund av damm som innehåller svavelbärande gaser
  • Blockering av kylande luftflöden och deformation av ytor
  • Elektriska impedansförändringar, kretsfel och burnout, och därmed risk för brand

Effektiv luftfiltrering hjälper till att sänka energikostnader

Datacenter konsumerar 2 % av all elektricitet som används i USA, och 32 % av det används av luftkonditioneringssystem. I områden som har ett naturligt kallt klimat kan anläggningsägare använda fri luftkylning för att lösa energikostnadsproblemen. Men tilluften måste renas för att skydda utrustning.

Camfils luftfilter kan hjälpa dig reducera dina energikostnader – i många fall upp till 40 % eller mer. Med vår programvara för LCC (livscykelkostnad) kan ni  beräkna den totala kostnaden för ett filter. Livscykelkostnaden för ett filter är lika med kostnaden för: filter, arbetskraft (installation och byte), energiförbrukning, rengöring av ventilationssystemet samt hantering av begagnade filter.  

Fördelarna med Camfils luftfilter i ditt datacenter

  • Undviker driftstopp och fel i utrustningen
  • Förbättrar brandbeständighet med flamskyddade filter
  • Sköld mot elektromagnetisk störning som orsakar data- och utrustningsfel
  • Ökad energieffektivitet och därmed lägre energikostnader
  • Minskat koldioxidavtryck med miljövänliga produkter klassificerade som högenergieffektiva och som uppfyller alla internationella standarder.
  • Välj från ett av det bredaste urvalet av luftfiltreringslösningar på marknaden, skräddarsydda för dina behov.

Senaste artiklarna

Hi-Flo

Publicerad den 20 oktober 2022

År 1969 lanserade Camfil Hi-Flo påsfilterserien för första gången och det har varit en succé sedan dess. Nu introducerar vi nästa generation!

Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader

CamCarb XG

Publicerad den 11 mars 2024

CamCarb XG - ny innovation inom molekylärfiltrering. Konstruerad för minskad energiförbrukning och sänkta underhållskostnader.

Elektronik och Optik Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Hållbarhet Kundcase Industri och tillverkning Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Standarder och Föreskrifter Viruskontaminering Take a breath Energi och Gasturbiner Innovation Teknologi och Forskning Utbildning och Expertis Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Luftrenare

Vilka är effekterna av korrosion?

Publicerad den 27 november 2018

Några av effekterna av korrosion inkluderar en betydande försämring av naturliga och historiska monument samt ökar risken för katastrofala utrustningsfel. Korrosion orsakas av luftföroreningar vilket också ökar över hela världen.

Elektronik och Optik

Luftfiltrering i datacenter

Publicerad den 27 november 2018

För att upprätthålla driften måste datacenter kylas ner till en viss temperatur och den fysiska utrustningen måste skyddas från elementen för att undvika kostsamma driftsstopp. Hur kan Camfil hjälpa dig att uppnå rätt temperatur? (ENG)

Elektronik och Optik