Datacenter

Datacenter

I ett datacenter finns ingen tid för driftstopp. Håll din dyrbara utrustning – och människors verksamheter – igång med ett högeffektivt luftfiltreringssystem.

Kunder till datacenter runt om i världen litar på Camfils luftfiltreringslösningar för att upprätthålla flödet av ren luft och flödet av data. Inte bara bidrar de till att ge en hälsosam, säker inomhusmiljö fri från skadliga luftföroreningar, de kan också reducera energikonsumtionen i din energislukande IT-utrustning.

Varför inomhusluftkvalitet är driftskritiskt i datacenter

Nu mer än någonsin så kräver driftskritiska datacenter hög säkerhet och tillförlitlighet. Inomhusluftkvalitet spelar en avgörande roll för att hålla datacenter, serverskåp och elektroniska komponenter funktionella.

Partikel- och gasföroreningar utgör ett allvarligt hot mot den säkerheten. De kan genereras från källor inomhus, från människor som går ut och in i byggnaden, och från utomhusluften som tar sig in via ventilationssystemet. Dessa föroreningar kan orsaka driftstopp för utrustning, fel, eller i värsta fall förlust av data.

Risker inkluderar:

  • Korrosion av komponenter på grund av damm som innehåller svavelbärande gaser
  • Blockering av avkylande luftflöden och deformation av ytor
  • Elektriska impedansförändringar, kretsfel och burnout, och därmed risk för brand

Effektiv luftfiltrering hjälper till att sänka energikostnader

Datacenter konsumerar 2 % av all elektricitet som används i USA, och 32 % av det används av luftkonditioneringssystem. I områden som har ett naturligt kallt klimat så kan anläggningsägare använda fri luftkylning för att lösa energikostnadsproblem. Men den tilluften måste renas för att skydda utrustning.

Camfils luftfilter kan hjälpa dig reducera dina energikostnader – i många fall upp till 40 % eller mer. Ni kan använda vår programvara för LCC (livscykelkostnad) för att beräkna den totala kostnaden för ett filter. Livscykelkostnaden för ett filter är lika med kostnaden för: filter, arbetskraft (installation och byte), energiförbrukning, rengöring av ventilationssystemet samt hantering av begagnat filter.  

Fördelarna med Camfils luftfilter i ditt datacenter

  • Undviker driftstopp och fel i utrustningen
  • Förbättrar brandbeständighet med flamskyddade filter
  • Sköld mot elektromagnetisk störning som orsakar data- och utrustningsfel
  • Ökad energieffektivitet och lägre energikostnader
  • Minska ditt koldioxidavtryck med miljövänliga produkter klassificerade som högenergieffektiva, och som uppfyller alla internationella standarder.
  • Välj från ett av det bredaste urvalet av luftfiltreringslösningar på marknaden, skräddarsydda för dina behov.