molekylär kontaminationskontroll
Luftfilter för skadliga gaser och odörer

Molekylär kontaminationskontroll

Camfils Molekylära kontaminationskontroll är verksamt globalt i Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Asien under namnet MCC (Molecular Contamination Control). MCC levererar molekylära filtreringslösningar till ventilationsprocesser med låg koncentration, industriella applikationer, renrum och stora inomhusluftskvalitetsrelaterade installationer, till exempel flygplatser. 

Du har säkert hört talas om svaveldioxid, vätesulfid, polyaromatiska kolväten, ozon, kväveoxid, flyktiga organiska föreningar (VOC), bensen, fotogen, formaldehyd, ammoniak, isocyanater eller siloxander? Det är bara exempel på kemikalier som finns i gasform i atmosfären, antingen utomhus eller inomhus, och som kräver molekylär filtrering för att skydda människor, processer eller maskiner eller helt enkelt för att avlägsna dofter. Det finns över 130 miljoner registrerade kemikalier i världen idag och vår lista över referenser och applikationer fortsätter att växa. 

VI ERBJUDER LÖSNINGAR INOM FÖLJANDE HUVUDOMRÅDEN:

  • Korrosionskontroll: Skydd av känsliga elektriska processtyrsystem från sura gaser inom oljekemi, papper och pappersmassa, metallraffinering, tillverkning av kretskort, datacenter och vattenreningsverk. 
  • Mikroelektronik: Förbättring vid tillverkning av kiselplattor, platta skärmar, hårddiskar och utrustning. Skydd från utomhus- och processkemikalier som finns i spårnivåer i luften. 
  • Inomhusluftkvalitet: Skydd av personer som befinner sig i byggnader som flygplatser, kontor, sjukhus eller laboratorier
  • Frånluft: Skydd av människor och miljö från lukt och toxiner som avges i avloppsflöden från industrianläggningar.

Dessutom är vi världsledande inom molekylär filtrering för kärnkraftverk och speciella applikationer som kräver säkra filterbyten med filterskåp. 

MÅNGSIDIGA, ROBUSTA & EFFEKTIVA PRODUKTER SPECIELLT DESIGNADE OCH TESTADE

Produktserien med korrosionskontroll innefattar ett omfattande sortiment med filter, säljverktyg och sidotjänster. Vi är en ledande tillverkare av UL-certifierade aktivt aluminiumoxidadsorbenter (CamPure™) såväl som plastmoduler (CamCarb™), skåp för filter och adsorbenter (PSSA, VDBs) eller analytiska tjänster (korrosionskuponger, ISA Check online-monitorer, post-mortem-test för media).

Under de senaste 20 åren har vi revolutionerat molekylär kontamineringskontroll i mikroelektroniska anläggningar med introduktionen av GigaPleat™, den renaste produkten på marknaden för renrumsapplikationer där aktivt koldioxidutsläpp och utgasning inte kan tolereras. GigaPleat finns tillgänglig med ett brett sortiment av adsorbentmedia såsom jonbytarhartser eller aktivt kol, anpassat till olika kemikalier som observeras i mikroelektroniska anläggningar, inklusive syror, baser, kondensatorer, oxidanter och VOCs.

Kraftfullare produkter appliceras ofta på utsläppsdelen med en rad så kallade djupbäddsprodukter (ProCarb) för höga belastningar och/eller höga krav på avskiljnadsgrad, såväl som inkapslingsapplikationer (ActiCarb). Slutligen, vår mångsidiga produktserie inkluderar också kombinationsfilter för ventilationssystem med begränsat utrymme för att kontrollera både partiklar och gasformiga kemikalier i ett enda filtersteg (CityCarb).

Alla dessa produkter är speciellt designade och testade med kemikalier som är relevanta för varje applikation. Vår unika ISO 10121 molekylära testrigg för alla filterstorlekar samt vår livslängdsberäknings- och designprogramvara vittnar om våra 55 års erfarenhet inom det här området för att hjälpa till att säkerställa korrekt dimensionering och resultat. 

molekylär luftfiltrering