Hårddiskar

Hårddiskar

Skydda era känsliga hårddiskar och få den optimala lösningen för kontaminationskontroll i den här affärskritiska komponenten.

Numera befinner sig hårddisktillverkare i en kostnads- och tillförlitlighetskamp mot tillverkare av SDD-minnen. Och den ökande prestandan som förväntas av datorer, kombinerat med de allt mindre inspelningssektionerna på hårddiskplattorna ställer högre krav på hårddiskar.

Föroreningskällor vid produktion av hårddiskar

Total föroreningskontroll i renrummet är avgörande för att hålla föroreningar på skivytor till ett minimum. Partiklar och kemiska föroreningar adsorberas på skivytor och läshuvuden. Ytdamm skrapar ytorna på skivan och läshuvudena. Detta, kombinerat med den minsta defekten kan leda till dålig produktkvalitet – i värsta fall – förlust av data.  

Föroreningarna kommer från många källor, inklusive:

 • Personal 
 • Utrustning
 • Byggmaterial
 • Kassettmaterial
 • Processkemikalier
 • Förpackningsprocessen
 • Statisk elektricitet
 • Inom- och utomhusluft

Kända effekter av molekylär förorening inkluderar:

 • Ökad statisk friktion på grund av föroreningar på läshuvudet eller skivan
 • Korrosion orsakad av organiska eller oorganiska syror
 • Ackumulering av förorening på läshuvud eller skivan vilket påverkar partiklarnas rörelsemönster 

Skydda era hårddiskar från den egna miljön

Era hårddiskar behöver också andas. Lyckligtvis har högeffektiva filter såsom HEPA- och ULPA-filter gjort det möjligt att kontrollera partikel- och kemiska föroreningar som inte kan avlägsnas med vanliga grovfilter ämnade för större dammpartiklar.

Alla hårddiskfabriker använder avancerade renrumsprocesser där luftburna partiklar kontrolleras (AMC - Airborne Molecular Contamination), dvs kontroll av specifika föroreningar. Genom åren har Camfil byggt upp en databas med applikationer som kan hjälpa er uppnå de högsta kraven för olika processmiljöer såsom tillverkning, montering av läshuvuden, efterfräsning och härdningsprocesser. Tack vare ett omfattande analysprogram kan Camfil analysera och kvantifiera föroreningar (partiklar och AMC), och föreslå de bästa lösningarna för hårddisktillverkare.