Molekylärfilter

Molekylärfilter

Camfil erbjuder filter som kan ta bort korrosiva och giftiga gaser samt andra molekylära föroreningar från luft. Exempel på applikationer där denna typ av filter kan användas är för att ta bort dålig lukt, för att skydda kontrollrum på pappers- och massabruk eller uppgradering av biogas. Våra molekylärfilter är testade enligt ISO 10121 eller ASHRAE 145.2.

Snabblänkar

2-i-1-filter, kombinerat partikel- och molekylärfilter.

Veckade eller lösfyllda molekylärfilter (boxfilter) med montering i filterskåp med dörr fram eller på sidan.

Veckade eller lösfyllda molekylärfilter (boxfilter) med HF-ram (Header Frame monteringsram), monteras med inspänningsmekanism utan verktyg i standardinfästningsram, likt påsfilterinfästning.

Våra cylindriska kolfilterpatroner kan fyllas med olika media för att adsorbera kritiska gaser och ångor i ventilationssystem (HVAC).

Veckade kombinationsfilter, partikel- samt molekylärfilter, eller lösfyllda paneler som kan fyllas med olika media för att adsorbera kritiska gaser och ångor i ventilationssystem (HVAC).

Lösfyllda djupbäddsfilter av kol- och aluminiumoxidmedia för kritiska applikationer när högre krav ställs på effektivitet eller livslängd. Används ofta i industriella miljöer som t.ex. massa- och pappersbruk, biogasproduktion eller uppgradering av biogas (biometan).

Lös adsorbentmedia för att skydda mot molekylär kontaminering. Aktivt kol eller aluminiumoxid-baserat media som återfinns i Camfils samtliga molekylärfilterlösningar, så som lösfyllda djupbäddsinstallationer eller i t.ex. CamCarb cylinderpatron.

Med systemet för luftkvalitetsövervakning kan du övervaka, spåra, rapportera och förbättra luftkvaliteten i byggnaden.