LIFE SCIENCE

Life Science

Camfils lösningar för luftfiltrering spelar en viktig roll vid läkemedelstillverkning, där ren luft är absolut nödvändigt - det kan vara liv som står på spel.

Vi har gjort vår efterforskning. Hos oss får ni de mest utförligt testade, mest energieffektiva partikel- och molekylärlösningarna för luftfiltrering inom läkemedelsindustrin. Camfils produkter kan hjälpa er följa de strängaste regelverken, kontrollera föroreningar, skydda produkter och utrustning samt ge skydd åt patienter, laboratorie-och produktionspersonal.