Ren luft för cofely Storbritannien

Cofely Storbritannien

Cofely, ett bolag inom ENGIE-koncernen, är ledande experter inom energi, teknik och service inom outsourcing. De har kontor över hela världen och är sedan många år en nöjd kund hos Camfil.

LONDON CALLING  FÖR RENARE LUFT

Senator house är ett av deras huvudkontor i Storbritannien, beläget i en del av London som lider av luftföroreningar och höga koncentrationsnivåer. Camfil kontaktade kunden för att introducera dem till City-serien och luftrenare för att genomföra en serie tester. Detta för att demonstrera de potentiella förbättringarna av luftkvaliteten på olika platser på kontoret. Efter att ha genomfört ett antal tester på luftkvaliteten med en CityCheck visade resultatet att betydande nivåer av fina partiklar trängde in i byggnaden vilket gjorde att luften var svår att andas. Testerna visade att luften innehöll fina förbränningspartiklar och kvävedioxid.

LUFTRENARE FÖRBÄTTRAR MEDARBETERNAS VÄLMÅENDE OCH PRODUKTIVITET

Camfil rekommenderade en installation av luftrenaren City M på företagets juridiska avdelning där luftkvaliteten var dålig. Samma avdelning valdes också som testkanin eftersom en av de anställda led av allergier och astma. Under den tid luftrenaren användes i detta utrymme minskade partiklarna på kontoret avsevärt med 50% och med 85% jämfört med entréingången. Ytterligare förbättrad prestanda skulle uppnås med flera City M-enheter. Camfils City Check-luftkvalitetstest hittade en koncentration av inomhushärdad formaldehyd på en nivå som kräver åtgärder. City M-filter tar bort dessa giftiga föroreningar tillsammans med kvävedioxid. När luftföroreningar inhaleras har det negativa effekter på personalens hälsa och produktivitet.

EFTER TESTET – TA TILLBAKA CITY M!

“Enda sedan luftrenaren tagits bort efter testperioden har jag märkt att luften inte alls känns lika klar och att mina bihålor är påverkade. Under tiden den fanns på plats hade jag mycket lättare att andas. Som allergiker mot damm och pollen såg jag en betydande fördel för min andning när vi hade luftrenare på kontoret. Mot bakgrund av ovanstående hoppas jag att vi kan få tillbaka den.”

“På vår avdelning har vi märkt en betydande försämring av luftkvaliteten sedan luftrenaren tagits bort.”

FÖRDELAR MED CITY M LUFTRENARE

  • Friskare personal
  • Mindre astma och allergirelaterande besvär
  • Förbättrad hälsa leder till lägre sjukfrånvaro
  • Mindre städning
  • Tar bort lukt och odör
  • Lägre energikostnader
  • Minskad miljöpåverkan

 
PRODUKTER

Industrial Air Cleaner 800 molecular
(Sjukhus, kontor, hem, skolor)

Industrial Air Cleaner 2000
(Industrilokaler)

Industrial Air Cleaner 300
(Ytor upp till 100m2)

CITY M Air Purifiers
(Industrilokaler)

Publicerad den 27 november 2018