Generatorer, Inkapslingar & Bruksenheter

Generatorer, Inkapslingar & Bruksenheter

Gasturbiner och elektriskt känslig utrustning såsom generatorer m.m. behöver skyddas mot elementen och höga temperaturer genom en väl avvägd ventilation för avkylning. Även ventilationssystemets behöver anpassas efter omgivningen för att skydda mot damm, vatten, salt och andra föroreningar.

Anpassade filtreringslösningar är nödvändiga för att säkerställa lång servicelivslängd och god lönsamhet. Camfil har ett brett urval av luftfilter designade för att maximera tillgängligheten, optimera motorers effektivitet och säkerställa ett problem- och bekymmersfritt ägande.

Omgivningarna behöver normalt sett också skyddas mot de höga ljudnivåer som genereras av gasturbinen. Detta görs mest effektivt genom att kapsla in motorn samt genom att förse till- och frånluftskanalerna med effektiva ljuddämpare. Inkapslingen, vanligen kallad enclosure, skyddar även mot allt ifrån brand till växlande väderlek.

Våra enclosures är designade som en integrerad del av systemet. Belysning, lättillgängliga dörrar, lyftbalkar och utrymme för smörjning och bränslesystem är ofta inbyggda funktioner i våra konstruktioner. Höljets bärande skal och de yttre ytorna, som skyddar ljuddämparna, kan vara tillverkade i lackerat kolstål, rostfritt stål eller aluminium.

Grundligt testade, patenterade lösningar

Med testriggar som efterliknar extrema förhållanden, från salt- och vattensprayer till höga luftflöden och högt tryck fokuserar vår forsknings- och utvecklingsgrupp på att säkerställa tillförlitlighet. Vi utmanar våra produkter under verkliga förhållanden med våra mobila testanläggningar, CamLabs, och är alltid redo att visa verklig prestanda. Våra patenterade lösningar, som CamGT 3V-600, har flyttat fram branschgränserna när det gäller luftfilter, b.l. a. genom sin förmåga att hantera vatten och salt i kombination med marknadens lägsta luftmotstånd (dP). När anläggningens tillgänglighet är kritisk måste era luftfilter vara minst lika pålitliga.

Vi strävar efter att förstå luften och de lokala förutsättningarna bättre än någon annan. Lite överdrivet? Kanske. Men när 98 % av det som går in i er gasturbin är luft så är vi övertygade om att det är viktigt. Genom att tillhandahålla den fakta ni behöver för att ta rätt beslut kan vi hjälpa er att optimera er produktion och verkningsgrad. Som den mest förutsägbara leverantören av luftfiltreringslösningar ser Camfil till att er utrustning fungerar bättre och längre, samtidigt som vi förutspår framtiden för att undvika negativa överraskningar.

Om ni designar ett nytt system eller bara vill förbättra er nuvarande prestanda, fråga oss om hur vi kan hjälpa er. Vi har programvara för att beräkna drifts- och livscykelkostnader, men även lösningar för luftanalyser. Kanske är ni intresserade av CamLab-test hos er?

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Energi och Gasturbiner Elektronik och Optik Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Hållbarhet Take a breath Luftkvalitet Livsmedel och dryck Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader Utbildning och Expertis Standarder och Föreskrifter Kundcase Luftrenare Viruskontaminering
Biogasproduktion för värme och el i St. Albans

Biogasproduktion för värme och el i St. Albans

Publicerad den 27 mars 2019

Biogasen som produceras är full med H2S (vätesulfid), en gas som kan orsaka korrosion och fräta i gasmotorn. Detta krävde en lösning där en hög minskning av H2S var möjlig och ett enkelt underhåll av filtermaterialet. (ENG)

Kundcase