Intagsgaller/Väderskydd

Intagsgaller/Väderskydd

Intagsgaller för installation i luftintaget på fasader som skyddar aggregat och kanalsystem från fukt och väta.

Effektivt väderskydd särskilt utvecklat för att filtrera bort fukt och väta innan det når luftfiltret i ventilationssystemet. Intagsgallret har speciellt designade metallprofiler som fångar upp vattendropparna och dränerar bort dem med mycket hög effektivitet.