Molekylärfilter hjälper reningsverk i danmark att ta bort luktproblemen

Publicerad den 21 januari 2022

Det Danska företaget Middelfart Spildevand ligger på Strandvejen mellan Middelfart och Strib och tar emot avloppsvatten från alla hushåll i Middelfart med omnejd. Med åren har de två städerna växt och grannarna har kommit ännu närmare. Avloppsvattnet som renas av Middelfart Spildevand kan lukta obehagligt och skapa olägenheter för grannarna runt reningsverket.

Avloppsvattnet genomgår en lång process vid Middelfart Spildevand där avloppsvattnet renas och så småningom blir till renat vatten som släpps ut till Lilla Bält. Dessutom finns biprodukterna biogas, som omvandlas till el och värme samt biogödsel som används på lantbrukarnas åkrar. 

UTFÖRLIGT ARBETE MED EN FLEXIBEL LÖSNING

För att tillgodose medborgarna och arbetsförhållandena i relation till de luktbesvär som fanns gjorde Middelfart Spildevand ett mycket utförligt arbete för att förbättra villkoren genom att bl.a. att täcka några av processtankarna och installera nya molekylära filterlösningar. Resultaten från de befintliga kolfiltren var odefinierbara och själva lösningen var oflexibel, gick inte att hantera och passade inte in estetiskt. Dessutom fick kolfiltren tömmas med en dammsugare, vilket var en extra återkommande kostnad.

Middelfart Spildevand gjorde en omfattande undersökning på marknaden för filtreringslösningar som passade deras behov och landande i att kontakta Camfil för att slutligen hitta en mycket effektiv, flexibel och underhållsvänlig filterlösning. Middelfart Spildevand och Camfil samarbetade bra för att få alla detaljer och krav klarlagda. Camfil-teamet föreslog en platsbesparande returinstallation, nämligen ett HDC-filterskåp med aktivt kol i en speciellt utvald mediablandning som kan hantera luktbesvären.

Unik lösning

Det som gör Camfils HDC-lösning unik är användningen av påfyllningsbara mediaceller i standardstorlek. Beroende på kontamineringen är det möjligt att använda nästan alla typer av molekylära filtreringsmedia i HDC-cellerna.

Dessutom används ett högteknologiskt tillvägagångssätt för att eliminera interna läckage som annars skulle minska effektiviteten. HDC-skåpen är också designade för att säkerställa enkel installation och drift. Cellerna kan lätt fyllas med nytt media utan specialverktyg eller speciella installatörer.

Cellerna går på skenor, så fyllning och tömning är lätt för underhållspersonalen att hantera. Efter driftsättning är filtren och skåpen helt passiva i drift och kräver ett minimum av rutinunderhåll. Skåpet är också extremt flexibelt eftersom modulerna enkelt kan byggas om vid behov.

 

Bra resultat

Inledningsvis beställdes ett HDC-filterskåp tillverkat av 316 rostfritt stål, inklusive en förfiltersektion med ePM1 55 % panelfilter och fläktar för den täckta slamlagringstanken. Då resultatet var väldigt lyckat med eliminering av luktbesvären och filtret levde upp till förväntningarna, valde Middelfart Sewage även att beställa en liknande HDC filterenhet till den täckta koncentrationstanken. Därefter en enhet till pressbyggnaden och slutligen till rötkammaren där den sista HDC-filterenheten levereras i december 2021. HDC-filtren för pressbyggnaden och kokaren har dubbelfiltrering med två olika typer av molekylär filter media för den mest optimala luftavledningen.

HDC-enhet med förfilter och fläkt som filtrerar vid koncentrationstanken.
"Jag kontaktade Camfil och möttes av ett mycket välkomnande och inlyssnande team. Snabb respons och uppföljning. Eftersom lukten är av relativt ohanterlig storlek var det viktigt att systemet är flexibelt så att det kan uppdateras efter behov. Lösningen fungerade riktigt bra och till ett bra pris. Eftersom vi hade en väldigt ärlig och pålitlig dialog fanns det en bra grund för ett gott samarbete. Därför var jag också övertygad om att det var rätt lösning för oss." - Casper Strecke Skovgaard, projektledare på Middelfart Spildevand

Lär dig mer om PROCARB HDC

om MIDDELFART Spildevand
Middelfart Spildevand A/S ägs av Middelfart Kommun och har idag 21 anställda som tillhandahåller transport och rening av avloppsvatten från hushåll och industrier i kommunen dygnet runt. Bolagets viktigaste uppgifter är att säkerställa medborgarna en effektiv och säker hantering av avloppsvatten och regnvatten, bl.a. med fokus på stabilitet, kostnadseffektivitet och miljövänlighet.