Mertz distributionscentral

MARKANT MINSKNING AV FÖRORENINGSHALTER I MERTZ LOKALER

Publicerad den 4 november 2022

Mertz Transport AB är ett oberoende svenskt transportbolag med crossdock terminaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Personalen är en av grundstenarna i verksamheten och bolaget har ett tydligt fokus på att
ge personalen möjlighet att leverera så hög kvalitet och service som möjligt. Detta i kombination med gediget samarbete med kunder och leverantörer har möjliggjort för bolagets expansion och stora framgångar.

Jörgen Ek, samordnare för Mertz förbättringsarbete, visste att luften inne i crossdock terminalen i Malmö var smutsig och dammig. Men han visste inte hur smutsig luften var eller vad han skulle göra åt det. Camfil kontaktades och ett platsbesök med okulärbesiktning och intervjuer gjordes. Det beslutades att inleda en luftkvalitetsmätning. Mätningen görs med AirImageTM luftkvalitetssensor som med sitt analyssystem presenterar värden i realtid. 

Generellt sett har logistiklokaler ofta höga halter av föroreningar inomhus. Mätningar visade att så var fallet även hos Mertz. Terminalen ligger placerad i Malmö hamn, med flera stora hårt trafikerade vägar runt om, en stor knutpunkt för järnvägen alldeles utanför dörrarna och mängder med lastbilar som lastar och lossar varje dygn. Detta gör att uteluften i området har höga halter av luftföroreningar, vilka letar sig in i lokalerna.

Mätning visade specifikt höga halter av PM1 vilket är de allra minsta partiklarna, och därmed de mest hälsofarliga för oss människor att andas in. Mätningarna visade att terminalens egen verksamhet också stundtals orsakade förhöjda halter föroreningar. 

ANPASSNINGAR FÖR OPTIMAL DRIFT OCH ENERGIFÖRUTSÄTTNINGAR

Baserat på Camfils erfarenheter av liknande miljöer i kombination med Mertz förutsättningar föreslog Camfil takmonterade luftrenare CC6000 i kombination med luftkvalitetssensorn AirimageTM. Förutom att synliggöra luftens föroreningshalter, kan AirImageTM styra luftrenarna så att de används optimalt gällande luftrening och energianvändning. AirImageTM gör det även möjligt att vid behov göra driftsjusteringar på distans. 

SKYDD AV MÄNNISKOR 

Efter 1 månad visade mätningarna i Mertzs lokaler att föroreningshalterna hade halverats och stundtals visade toppar i mätdiagrammet att föroreningshalterna minskat upp till hela 78%. Detta har en direkt positiv effekt på de anställda. Luften vi andas påverkar både vår hälsa och hur vi presterar. En förbipasserande truckförare fick svara på frågan om han märkt någon skillnad på luften på sista tiden?
 
Ja, vilken skillnad det har blivit. När jag snyter mig på jobbet eller efter så är det inte svart längre!

Jörgen berättar att flera anställda har kommenterat att de känt av en märkbar förbättring på luftens kvalitet. Teknik såsom till exempel truckar och portar fungerar även de bättre när de är rena, vilket höjer driftsäkerheten och ökar effektiviteten på terminalen. 

Mertz har även kontorslokaler i sin byggnad. Till dessa beställdes luftrenare i modell City M, för att även kontorspersonalen ska få andas ren och hälsosam luft.   

SPARA ENERGI OCH SÄNK VÄRMEKOSTNADERNA

Förutom renare luft finns det även möjligheter att med hjälp av luftrenare spara energi. Enkelt förklarat så flyttas varm luft från taket ner till golvnivå med hjälp av de luftrörelser som används för att rena luften, detta går även att läsa mer om i andra kundcase exempelvis Camfils samarbete med Schenker.

Om Mertz

Mertz transport AB erbjuder kundanpassade lösningar inom transport och logistik med stort fokus på kundens behov. Genom sitt stora distributionsnätverk erbjuder de kompletta dörr-dörr lösningar inklusive last mile i egen regi eller med noggrant utvalda underleverantörer.

Mertz affärsområde Rail förser även driften av Malmö Kombiterminal, Vagnslastterminal samt omfattande tågväxlingstjänster och kan erbjuda one stop shop lösningar inom kombinationen järnväg och vägtransport utifrån Malmö. 

Läs mer om Mertz här