Torra stoft- och rökuppsamlare

Torra stoft- och rökuppsamlare

Torra stoft- och rökuppsamlare suger upp och filtrerar frånluft från olika industriella processer med hjälp av en omvänd pulsstråle av komprimerad luft för att rengöra de separerade partiklarna från filtren.

Stoftavskiljare är reningsbara filtreringslösningar som oftast används när koncentrationen av luftföroreningar i en anläggning ligger på eller över 0,05 mg/m³ och ett stationärt filter leder till kort livslängd.

En stoftavskiljare är vanligtvis ansluten till en specifik process eller till ett centraliserat utsugningssystem. Processavluften leds genom kanaler till stoftsamlaren och genom filterelementen där partiklarna separeras från luftströmmen. Filtren rengörs med puls och de separerade partiklarna faller genom en tratt ner i en lämplig uppsamlingsbehållare för stoft. Den renade luften kan släppas ut i atmosfären eller så kan den behöva filtreras ytterligare med ett HEPA-filtersteg för återcirkulation och möjlig energibesparing.

Hjärtat i alla stoft- och rökuppsamlare är filtren, som är en viktig faktor när det gäller avskiljningseffektiviteten och energiförbrukningen för hela utsugningssystemet. Camfil erbjuder ett brett sortiment av filtermedier med specifika egenskaper för att garantera bästa möjliga resultat för olika tillämpningar och stofttyper.

Camfils sortiment av stoft- och rökuppsamlare är utformade för att fungera i en mängd olika utmanande industriella tillämpningar, där skadliga, brännbara stoft- och rökprodukter hanteras, inklusive fina, fibrösa, slipande eller grova stoftbelastningar från små till stora luftvolymer.

Stoftavskiljarna kan skräddarsys för att uppfylla de specifika kraven i våra kunders tillverkningsprocesser. Explosionsskydd eller inneslutningssystem finns tillgängliga som tillval för att ge den nödvändiga säkerheten.