Återvinning & Fast avfall

Återvinning & Fast avfall

Minimera dammbildning och odörer och följ miljö- och säkerhetsbestämmelser med robusta filtreringslösningar på din återvinningsanläggning eller avfallshanteringsstation.

Tanken med återvinning är att skydda samhället i stort och miljön från föroreningar. Men återvinningsanläggningen behöver även den ren luft. Skydda er anläggning, utrustning och personal och förhindra dammexplosioner, obehagliga odörer och andra hälso- och säkerhetsrisker vid de här viktiga anläggningarna.

Hur avfallskällorna vid återvinningsanläggningar utgör hälsorisker

Återvinningsstationer och materialåtervinningsanläggningar är fyllda till bredden med olika material från hushålls- och industrikällor som orsakar massor av puder och damm. Fast avfall för återvinning kan innehålla metaller, glas, kartong, plast och trä. I en återvinningsanläggning med en enda sluten avfallsström är både organiskt och oorganiskt avfall blandat och måste separeras.  

Dessa processer genererar odörer från källor såsom vätesulfid, dimetylsulfid och merkaptaner. Luktsinnet hos människan kan känna de här lukterna på nivåerna delar per miljard, så därför kan även låga koncentrationer resultera i obehagliga odörer.

Och eftersom nästan alla fasta ämnen, inklusive metall, kan explodera när de är i dammform, så är återvinningsanläggningar inte bara benägna att ge obehagliga odörer utan kan även orsaka explosioner och bränder.
 

Minska riskerna med robust luftfiltrering

I vissa anläggningar förbränns det blandade restavfallet och används som bränsle i energiproduktion. Dessa förbränningsanläggningar kan också vara en kontrollfunktion för odörer. Vanligtvis är de dock nedstängda under flera veckor varje år för rengöring och annat underhåll. För att förhindra besvärliga odörer under den här tiden är ett molekylärfilter monterat i en sidoslinga ett bra alternativ.

Istället för insamling med lastbil erbjuder viss modern bostadsutveckling lufttrycksdriven transport av hushållsavfall från enskilda bostäder till en central uppsamlingsplats genom underjordiska rör. Dessa kräver damm- och odörfiltrering på systemets utlopp vid uppsamlingsbyggnaden för att undvika olägenheter i tätbefolkade områden.