ansvarsfullt företagande & anställdas engagemang
Verksamhet på ett hållbart, ansvarsfullt sätt

Ansvarsfulla företags- och anställningsåtaganden

På Camfil visar vi vårt engagemang - för verksamheten, våra kunder och våra anställda - varje dag. 

Vi främjar ett omfattande program för hållbarhet för att säkerställa att vi driver vår verksamhet på ett hållbart, ansvarsfullt sätt. Detta gör oss till en pålitlig samarbetspartner för våra kunder och andra intressenter. 

Våra leverantörer uppskattar att vi tar oss tiden att lära känna dem och upprätthålla en dialog. Vi utvecklar kontinuerligt vår filterdesign för att minska luftmotståndet, vilket direkt påverkar energieffektiviteten i våra ventilationssystem som använder våra produkter. 

Internt förbättrar vi processer med program såsom CamfilCairing och vår CamfilCairing Uppförandekod. Dessa program ger oss policyer och ramverk som styr vårt dagliga arbete. 

"Cairing" - Caring enligt Camfil

CamfilCairing är ett koncernövergripande program som visar hur vi bryr oss om luften vi andas och andra miljöfrågor. Vi integrerar hållbarhet och samhällsansvar på företagsnivå i alla delar av vår affärsstrategi. Namnet på programmet bygger på Camfil, vår miljö, att bry sig och ta till vara och om luften vi andas. 

Genom CamfilCairing engagerar vi medarbetare i lokala hållbarhetsaktiviteter. Programmet integrerar hållbarhetsinitiativ och gott företagande på alla kontor och på alla kontinenter där vi är verksamma. 

 

CAMFILCAIRING-VECKAN

Som en del av det här programmet, har varje Camfil-bolag runt om i världen en vecka dedikerad till CamfilCairing. Under den här veckan fokuserar vi speciellt på samhällsengagemang och interna förbättringsåtgärder som bidrar till att skapa en hållbar värld till kommande generationer. Aktiviteterna kan vara, städning av stränder, bloddonation, start av bil-pooler och välgörenhetsevenemang och utbildningsinsatser för att öka medvetenheten om hälsa och välmående. Våra medarbetare engagerar, utbildar och inspirerar. 

Näst på tur: Hur vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara