ansvarsfullt företagande & anställdas engagemang
Verksamhet på ett hållbart, ansvarsfullt sätt

Ansvarsfulla företags- och anställningsåtaganden

På Camfil visar vi vårt engagemang - för verksamheten, våra kunder och våra anställda - varje dag. 

Vi främjar ett omfattande program för hållbarhet för att säkerställa att vi driver vår verksamhet på ett hållbart, ansvarsfullt sätt. Detta gör oss till en pålitlig samarbetspartner för våra kunder och andra intressenter. 

Våra leverantörer uppskattar att vi tar oss tiden att lära känna dem och upprätthålla en dialog. Vi utvecklar kontinuerligt vår filterdesign för att minska luftmotståndet, vilket direkt påverkar energieffektiviteten i våra ventilationssystem som använder våra produkter. 

Internt förbättrar vi processer med program såsom CamfilCairing och vår CamfilCairing Uppförandekod. Dessa program ger oss policyer och ramverk som styr vårt dagliga arbete. 

"Cairing" - Caring enligt Camfil

CamfilCairing är ett koncernövergripande program som visar hur vi bryr oss om luften vi andas och andra miljöfrågor. Vi integrerar hållbarhet och samhällsansvar på företagsnivå i alla delar av vår affärsstrategi. Namnet på programmet bygger på Camfil, vår miljö, att bry sig och ta till vara och om luften vi andas. 

Genom CamfilCairing engagerar vi medarbetare i lokala hållbarhetsaktiviteter. Programmet integrerar hållbarhetsinitiativ och gott företagande på alla kontor och på alla kontinenter där vi är verksamma. 

 

CAMFILCAIRING-VECKAN

Som en del av det här programmet, har varje Camfil-bolag runt om i världen en vecka dedikerad till CamfilCairing. Under den här veckan fokuserar vi speciellt på samhällsengagemang och interna förbättringsåtgärder som bidrar till att skapa en hållbar värld till kommande generationer. Aktiviteterna kan vara, städning av stränder, bloddonation, start av bil-pooler och välgörenhetsevenemang och utbildningsinsatser för att öka medvetenheten om hälsa och välmående. Våra medarbetare engagerar, utbildar och inspirerar. 

Tillsammans besegrar vi barncancer

Team Rynkeby, God Morgon - Kalmar är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris varje år. Camfil har under lång tid varit stolt guldsponsor till Team Rynkeby. 

Camfil jobbar aktivt mot FN:s hållbarhetsmål. Vår kärnverksamhet bygger på grunden till hög kvalitet på inomhusluft vilket främjar bra hälsa och välbefinnande. Att vi får vara med och bidra till att utrota barncancer ser vi som en självklarhet.

Läs mer om Team Rynkebys arbete här

Hållbarhetsbetyget guld från ecovadis

Ecovadis är en plattform som använder erkända metoder för att transparent utvärderar hur tydligt och strukturerat företag arbetar med hållbarhet. Områden som ingår i EcoVadis bedömning är miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, hållbara upphandlingar och etik. Vi på Camfil Svenska har uppnått Guldklassificering i denna hållbarhetsgradering och vårt arbete har bedömts i kategorin “Manufacturer of special-purpose machinery industry” där vi placerar oss bland de 5% bäst presterande.

Att arbeta med Ecovadis hjälper oss som företag att bli ännu mer medvetna om vad vi och våra intressenter gör och hur vi påverkar vår jord och de som lever och växer på den.

Läs mer i vår pressrelease här

Näst på tur: Hur vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara