Luftkvalitets-rekommendationer
Skolor och andra utbildningsbyggnader

Luftkvalitetsrekommendationer för skolor

Publicerad den 3 december 2021

Visste du att genom att förbättra luftkvaliteten i era skolor inte bara kan skydda sig mot spridning av luftburna virus (t.ex. covid-19), men också kan förbättra elevernas produktivitet och till och med deras humör, vilket flera studier har påvisat? När man förbättrar luftkvaliteten i skolorna är det fler luftburna föroreningar man bör ta med i beräkningarna än bara virus. Minskning av partiklar i luften (såsom damm och pollen) kan reducera effekterna av allergier och astma, medan avlägsning av gasformiga föroreningar, exempelvis NO2, i det långa loppet bidrar till förbättrad elevhälsa.

Luftkvalitet i skolor

Konkreta bevis - fångar luftburna virus

I Auvergne Rohn-regionen i Frankrike genomfördes en klinisk studie kring HEPA-luftrenares förmåga att fånga covid-19-virus. Denna kliniska studie har påvisat att Camfils HEPA-luftrenare kan fånga upp och filtrera bort större covid-19-koncentrationer. Genom att säkerställa 10 luftombyten per timme (ACH) har det påvisats att luftrenaren City M kan fånga upp mer än 99,9 % av det luftburna viruset. Denna video visar testresultatet och förklarar varför konceptet har införts i dessa skolregioner. Huvudpunkterna i videon inkluderar: 

  1. HEPA-luftrenare som en högeffektiv lösning – de avlägsnar 99,9 % av luftburna virus
  2. Många riskfaktorer i skolor kan drastiskt reduceras vid användning av HEPA-luftreningssystem
  3. Sex kompletta luftombyten i timmen är idealiskt för klassrum och allmänna skolmiljöer

Verktyg, Kundcase och andra produkter