Marint

Marint

Håll er sjödugliga och skydda dyrbar utrustning som finns ombord med Camfils intagsgaller för svår miljö och intagsseparatorer för marina applikationer. Ni uppnår hög prestanda, en låg total ägandekostnad (TCO) och förbättrad operativ lönsamhet.

Kombinationen av krävande driftsmiljöer, högpresterande motorer och strängare utsläppsstandarder kräver hög prestanda från era luftintagssystem. Tillgodose dessa med vår serie filter och separatorer Seaworth som avlägsnar fasta och flytande föroreningar, vid olika nivåer av fuktighet och i alla väderförhållanden.

Effekterna på utrustning och filterprestanda i marin miljö

Havssalt, vattendroppar, fukt och smuts kan orsaka kaos ombord på fartyg och andra farkoster i marin miljö – och hota driften av gasturbiner, motorer och filtreringssystem som skyddar denna värdefulla utrustning. Filtreringssystem måste filtrera bort korrosiva föroreningar såsom övermättade saltkristaller på submikronnivåer samtidigt som strikta vikt- och utrymmesrestriktioner måste uppfyllas.  

De största skadorna som orsakas av luftburet salt är korrosion
 på turbinbladen. Den här skadan är ofta oåterkallelig – vilket leder till prestandaförluster, misslyckanden i ett tidigt stadium, driftsavbrott och dyra reparationer.
 

Vid rodret i marina filtrerings- och separationslösningar

Oavsett var ni möter stora vattenvolymer, salt eller höga vindhastigheter så kommer Camfils Seaworth-serie med stormintagsgallersystem såväl som tvåstegs- och trestegsluftintagsseparatorer eliminera inflöde av fukt, regn och saltsprej i inloppsluften av maskiner, motorrum och HVAC-system.

De här produkterna är alla A-klassificerade enligt EN 13030 och kan eliminera 100 % av fukten från intagsluften vid angiven hastighet. Genom att fungera effektivt vid upp till dubbelt så hög hastighet som traditionella intagsgaller så kan Seaworths stormintagsgaller avlägsna maximal vattenmängd med minimalt tryckfall.

Typiska användningsområden för Camfils luftintagsseparation och filtreringslösningar

Camfils marina filtreringsprodukter erbjuder skydd av en mängd olika fartyg och farkoster i marin miljö, inklusive sjö- och kustbevakningsfartyg, bogseringsbåtar och stödfartyg vid land, kryssningsfartyg, färjor, yachter och trålare. De används för att skydda:

 • Ventilationssystem
 • HVAC-system
 • Luftintag för dieselmotorer
 • Filtersystem för gasturbiner

Fördelar med Camfils lösningar för marina applikationer

 • Aerodynamiskt optimerade vid inströmningshastighet på 6,5 m/s
 • Enastående skydd mot luftburna saltpartiklar minimerar korrosion på utrustning
 • Lågt intagstryck för ökad motoreffekt och tillförlitlighet
 • Kompakt, robust konstruktion, skräddarsydd för marina applikationer och nästan alla miljöer och klimat
 • Energieffektiva produkter med lång livslängd bidrar till att minska underhåll och extra kostnader
 • Säkerställer processförlitlighet, effektivitet och en lägre total ägandekostnad (TCO)
 • Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och en säkerhetscertifierad leverantör/(SCC)

 

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Take a breath Innovation Teknologi och Forskning Kundcase Industri och tillverkning Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Hållbarhet Utbildning och Expertis Elektronik och Optik Luftkvalitet Luftrenare Energi och Gasturbiner Standarder och Föreskrifter Viruskontaminering