Luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensorn gör det möjligt att övervaka, följa, rapportera och förbättra luftkvaliteten i fastigheten.

Systemet möjliggör att luftkvaliteten i byggnaden uppfyller rekommenderade riktlinjer. Luftkvalitetssensorn hjälper stora logistik- och tillverkningsföretag att kontrollera sin luftkvalitet genom att minska damm och andra luftburna föroreningar som kan förbättra produktkvaliteten och anställdas hälsa. Air Image-sensorn kan anslutas till alla Camfils luftrenare för att säkerställa bra luftkvalitet.