GEEIS-D

Camfil är certifierade i mångfald och jämställdhet

Camfil är engagerad i mångfald och jämställdhet.

Så engagerad att Camfil Groups styrelse har beslutat att alla Camfil-enheter med produktion måste vara GEEIS-D-certifierade i slutet av 2023 för att officiellt visa våra anställda och framtida anställda i kommande rekryteringsprocesser vårt engagemang för jämställdhet och mångfald.

GEEIS-D är en internationellt erkänd certifiering för företag med ett effektivt engagemang för jämställdhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
Vi är därför mycket stolta över att kunna meddela att Camfil Sverige tilldeledes GEEIS-D certifieringen år 2017. Camfil Danmark och Camfil Finland blev certifierade i december 2020. Certifieringen tillhandahålls av Arborus. Se intyget här.

Camfil har för närvarande 13 GEEIS-D-certifierade enheter och arbetet med mångfald och jämställdhet fortsätter som planerat.
Publicerad den 14 december 2021