Skydda ditt lager och logistikcenter med ren luft

Ren luft i lager och logistikcenter är absolut en konkurrensfördel i den hektiska logistikbranschen. En ren produktionsmiljö kan innebära färre driftstopp, lägre energikostnader, mindre miljöpåverkan, välmående personal och naturligtvis en renare och mer felfri produkt att skicka ut till kund.

 

Vad hotar inomhusluftkvaliteten i lager och logistikcenter?

Luftföroreningar i lager och logistikcenter genereras från både interna och externa källor. I stora lager är det svårt att förhindra att luftföroreningar kommer in i anläggningen eftersom trafiken både inom och utanför lokalen är tung och föroreningar lätt sprids genom lagerportar och ventilation.

När du utvärderar utmaningarna med luftkvaliteten är det viktigt att känna till och förstå de luftkvalitetsrisker som ditt företags driftsmiljö orsakar. Är din fastighet belägen i ett aktivt industriområde? Luftföroreningar kan förflytta sig till din byggnad från en angränsande fastighet eller från extern trafik. Inuti ett lager och logistikcenter orsakas luftföroreningar av normal daglig drift från transportutrustningens avgaser till damm som orsakas av lastbilar och transportband. Verksamheten släpper ut små partiklar som kan påverka luftkvaliteten inomhus och utrustningens funktionalitet, liksom personalens hälsa. Ett enkelt sätt att lösa utmaningarna med luftkvaliteten i din fastighet är att placera luftrenare i de områden som är mest förorenade.

Fördelar med luftrenare CamCleaner
  • Renare arbetsmiljö och färre driftstopp
  • Mindre städning
  • Lägre energi- och underhållningskostnader
  • Mindre miljöpåverkan
  • Friskare personal
  • Jämn temperaturfördelning
  • För avlägsnande av de flesta luftföroreningar som gaser, pappers-  och kartongdamm, betongdamm från golvet, sand och generellt små partiklar i alla storlekar (inklusive PM1 och PM2.5)

Skydd mot luftföroreningar är viktigt eftersom dålig luftkvalitet kan påverka lagerdriften på många olika sätt. Luftburna partiklar kan skada processer och utrustning, t.ex. när damm hamnar i automatiserade processer och skanningsutrustning. Föroreningar som sprider sig i lageranläggningar kan lätt skada produkter och kan ha en betydande inverkan på deras kvalitet och även på företagets varumärke. Dessutom behöver du ta hänsyn till effekterna av dålig luftkvalitet och hur det påverkar personalen. Du bör försäkra dig om att din personal arbetar i en ren och säker arbetsmiljö där de inte utsätts för hälsoeffekter av partiklar eller gaser.

Genom att eliminera riskerna med förorenad luft och damm sparar du de kostnader som normalt skulle vara förknippade med underhåll och service av utrustning och även sjukfrånvaro. Du säkerställer samtidigt att kundnöjdheten förblir hög.

du måste mäta för att veta vilka åtgärder din inomhusmiljö kräver

Övervakning av luftkvaliteten är avgörande för att du tidigt ska kunna agera på varningar och förhindra potentiella luftkvalitetsrisker i din anläggning. Se också till att du regelbundet kontrollerar ventilationsfilter, tryckmätare och tätningar på dörrar och filter för att säkerställa att ventilationsaggregaten är helt läckagefria och fungerar med full kapacitet.
 
Genom att följa luftkvaliteten kommer du omedelbart att se förändringar och snabbt kunna agera innan problem uppstår. Mängden små partiklar i luften kan enkelt övervakas med luftsensorn Air Image. Camfils patenterade intelligenta sensorsystem hjälper dig att övervaka mängden små partiklar i luften i din fastighet och styr samtidigt luftrenarens hastighet utifrån mängden partiklar. Dess automatiska funktioner hjälper dig att spara energi samtidigt som du garanterar ren luft för din personal och kunder. Maskiner, utrustning och produkter förblir renare och av bättre kvalitet, och inga oväntade eller ytterligare underhållskostnader uppstår.
Mätningar av gasformiga föroreningar som VOC, formaldehyd, ozon, bensen och eten bör också utföras då och då, särskilt i lager där det lagrade eller passerade materialet varierar. Etylen är ett problem i lokaler där grönsaker och frukt lagras eftersom vissa av dem släpper ut eten som "åldrar" andra produkter i förtid - i värsta fall förstör dem helt innan de ens levererats ut till butik.

Luftrenare löser dammproblem på ett energieffektivt sätt

Att installera eller byta ut ett ventilationssystem är ofta mycket dyrt och vanligtvis uppstår luftkvalitetsproblem i lager och logistikcenter endast i vissa områden, inte i hela anläggningen. Därför är den mest kostnadseffektiva lösningen att placera effektiva luftrenare i de områden där luftkvalitetsproblem upptäcks. Med luftrenare kan energikostnaderna också minskas eftersom riktningen och ventilationsmönstret av den rena luften kan justeras så att den varma luften som stiger högre i utrymmet kan återcirkuleras ner till golvnivå. Detta minskar behovet av uppvärmning avsevärt.

Med hjälp av luftrenare tar du kontroll över värmekostnaderna för din fastighet och ser till att din logistikkedja fungerar smidigt. När ren luft kan flöda fritt mellan emballage och varor så säkerställer du, förutom att skydda de lagrade produkterna, hälsan hos människorna som hanterar dem - bra luftkvalitet är en avgörande faktor i en väl fungerande försörjningskedja.

Camfils luftrenare för industri består av patenterade luftrenare med marknadens mest effektiva luftfilter. Alla modeller har minst tvåstegsfiltrering och huvudfiltret är som lägst HEPA H13, vilket också filtrerar virus. CamCleaner luftrenare kan också utrustas med molekylär filtrering som tar bort lukt och ovan nämnda gaser t.ex. 

Behöver du hjälp att utvärdera luftkvalitetskraven i din fastighet?

Se kundcase med våra renluftslösningar för lager och logistikcenter:

Kundcase DB Schenker Västerås

DB Schenker i Västerås hade stora problem med damm och avgaser i sin godsterminal. Tillsammans med APS hjälpte vi dem att förbättra luftkvaliteten, minska dammet  och sänkte samtidigt deras värmekostnader.

Läs mer >>

Ren luft hos DB Schenker i Oslo

Publicerad den 14 oktober 2020