BREATHE EASY 

På den här sidan hittar du information om vikten av ren inomhusluft, hur du upprätthåller en god kvalitet på inomhusluften (IAQ) och vad du kan göra för att skydda kollegor, besökare och kunder på din arbetsplats.  

God KVALITET på INOMHUSluften

Möt våra internationella experter inom ren luft och hör hur Camfil kan hjälpa dig att skapa en renare och hälsosammare inomhusmiljö

I Europa och i stora delar av världen tillbringar vi 80-90 % av vår tid inomhus, därför har kvaliteten på den luft vi andas inomhus en stor inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande.

Konsekvenserna av dålig luftkvalitet kan vara mycket allvarliga, därför vill vi lyfta fördelarna med en ren inomhusmiljö. Allt från förbättrat humör, kognitiv effektivitet, beslutsfattande och minskad sjukfrånvaro, till kort- och långsiktiga hälsofördelar.

Att övervaka, förstå och upprätthålla en god kvalitet på inomhusluften (IAQ) är bland de viktigaste uppgifterna för en fastighetsförvaltare idag.

EN EXPERTGUIDE OM INOMHUSLUFTENS KVALITET

Att förbättra inomhusluftens kvalitet (IAQ) kan ge stora fördelar för ditt företag. På kort sikt kan det skydda människor från allergener, till exempel pollen och samtidigt förbättra den kognitiva prestationsförmågan. På lång sikt kan det minska risken för att luftföroreningar påverkar hälsan.

Den här expertguiden hjälper dig att förstå hur du upprätthåller en god kvalitet på inomhusluften. 

BÄTTRE FILTRERING

Filtrering är viktigt.

Filtret är hjärtat i luftrenaren och är utformat för att avlägsna luftburna föroreningar från den luft du andas.

Kom ihåg att HEPA-filtrering är en standard, inte en etikett. Genom att säkerställa att HEPA-filtret uppfyller teststanden (EN1822:2019) säkrar du också att filtreringseffektiviteten är certifierad och testad. Detta för att uppnå det som står på produktkartongen.

Molekylära filter används för att adsorbera organiska och oorganiska gaser och lukter, vilket ytterligare renar luften från föroreningar.

Alla "City L Connect" luftrenare innehåller två filterpaket, där varje paket innehåller ett certifierat H14 HEPA- och ett molekylärfilter, vilket säkerställer att föroreningarna stannar kvar i filtren. Vad innebär detta för dig och dina kollegor? Det innebär att ni kan andas säkrare och lättare.

City Connect broschyr
Teknisk data
Sortiment: Luftrenare

PARTIKelns storlek

Partiklar klassificeras i olika storlekar baserat på mätningar i mikrometer (µm). Som referens kan nämnas att ett människligt hårstrå har en diameter på 40-100 µm.

PM10 är allt under 10 µm i storlek där vanliga exempel är damm, pollen och sporer.

PM2,5 är allt under 2,5 µm i storlek och är ofta biprodukter från mänsklig industri, t.ex. förbränningspartiklar och metaller.

PM1 är allt under 1 µm, det vill säga de absolut minsta partiklarna och därmed de som är mest hälsofarliga. 

Ett certifierat HEPA-filter (filterklass H14) fångar upp 99,97% av partiklarna ner till 0,3 µm.

Luftrenaren "City L Connect" har två filterpaket som vardera innehåller ett certifierat HEPA-filter (filterklass H14) och ett molekylärfilter.

HÅLLBAR LUFT

Luftföroreningar tillsammans med klimatförändringar är ett stort hälsohot i världen. Det är vårt allas ansvar och det finns mycket vi kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. 

Camfils produkter som helhet syftar till att skapa en bättre och mer hållbar framtid.