Camfils globala VD om hållbar utveckling 2021

Camfils globala VD om hållbar utveckling 2021

Publicerad den 30 maj 2022
Sedan mer än ett halvt sekel tillbaka är hållbar utveckling inte bara något vi gör, det är vad vi är. 

Mark Simmons är global VD och koncernchef för Camfil, här möter vi honom i en intervju om hållbar utveckling och några av de initivativ som vi har arbetat med. 

Vad är dina tankar om 2021?

Vi lever i en utmanande tid. Den globala pandemin under de senaste två åren har varit svår för världen på så många plan. Vår högsta prioritet har naturligtvis varit och kommer alltid att vara att skydda våra anställda samt våra kunder och leverantörer. Att bidra till att skydda deras hälsa och välbefinnande är det enda rätta och hållbara vi kan göra. Vi befinner oss också i en klimatkris. Camfil, och andra affärsrörelser, har ett stort ansvar att bidra med allt vi kan för en mer hållbar utveckling på vår planet. Vi väntar inte på att någon annan ska vara först och göra det rätta. Vi är glada över att ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling i vår bransch.

Något arbete som ligger i framkant som du vill lyfta fram?

Vi är just nu upptagna med ett mycket spännande hållbarhetsarbete genom livscykelanalyser (LCA) och miljöproduktdeklarationer (EPD). Tack vare EPD-standarden kan vi jämföra våra produkters miljöprestanda under deras livscykler och beräkna deras miljöpåverkan. EPD:erna anger klimatpåverkande utsläpp, försurning, påverkan på ozonskiktet med mera samt resursförbrukning.

Vilka var några av de största utmaningarna och höjdpunkterna för verksamheten under 2021?

COVID-19-pandemin var fortfarande en osäkerhetsfaktor för Camfils verksamhet under 2021. Våra fyra affärsområden påverkades på olika sätt och vi hade några extra tuffa utmaningar i leveranskedjan. Ökade priser på insatsvaror och transporter hade en negativ inverkan i pandemins spår. Trots dessa störningar var vår försäljningstillväxt stark. På det hela taget anpassade sig företaget väl till de nya omständigheterna och vi kunde möta en ännu högre efterfrågan på vissa produkter. För att bibehålla och utöka vår produktionskapacitet fortsatte vi vår höga investeringstakt i byggnader och produktionsutrustning.

CAMFIL investerar mycket i FoU, hur kommer det sig?

Vi ser en ökad medvetenhet om vikten av ren, hälsosam och hållbar inomhusluft. Detta har varit ännu tydligare under pandemin, då avlägsnandet av skadliga patogener har stått högt på dagordningen över hela världen. Den globala efterfrågan på högeffektiva och hållbara luftfilter – som skyddar människor och reducerar miljöpåverkan – ökar stadigt.

Vi väntar inte på att någon annan ska vara först och göra det rätta. 

Vi möter denna efterfrågan bland annat genom att investera kraftigt i Camfils forsknings- och utvecklingskapacitet. Vi har sex FoU-center runt omkring i världen, och vårt flaggskepp är Tech Center i Trosa söder om Stockholm. Vi har expanderat Tech Center, både i kvadratmeter och i fråga om vilken forskning vi bedriver där. Den nya tillbyggnaden, som nästan fördubblar lokalernas storlek, är avsedd för testnings- och inlärningsmetoder. Den är också avsedd för uppgradering av maskiner och processutveckling, inklusive forskning om och utveckling av råmaterial så att vi kan fortsätta att leverera produkter med ännu högre prestanda.

Hur är det med hållbarheten hos anställda och affärspartners? 

Under 2021 införde vi en ny uppförandekod för våra anställda. Den fungerar som en guide för det dagliga arbetet här på Camfil. Syftet är att främja en hållbar arbetsmiljö där människor trivs och är produktiva. Vi är ett familjeägt företag med 5 200 högt värderade ”familjemedlemmar”, som jag alla önskar en lång och framgångsrik Camfil-karriär. Vi har också infört en ny uppförandekod för våra affärspartners, och vi har som krav att de godkänner vår uppförandekod om de vill fortsätta att arbeta med oss. Detta innebär att de förbinder sig att göra affärer på ett sätt som är rättvist, tillförlitligt och transparent, och att de följer tillämpliga lagar, föreskrifter och bindande frivilliga åtaganden. 

FINNS DET NÅGRA HÅLLBARHETSINITIATIV SOM DU VILL NÄMNA?

 

Vi hade så många fantastiska hållbarhetsprojekt och initiativ förra året att jag inte kan nämna alla. Men här är några som jag kan nämna. Vi startade en mer hållbar lokal produktion vid en ny anläggning för luftfiltrering i Taiwan – där avfallsvolymerna har minskat tack vare en tillverkningsprocess som främjar återanvändning och återvinning av filterkomponenter.

För att öka medvetenheten och utbilda allmänheten om vikten av inomhusluftkvalitet lanserade vi en ny podcastserie, Let’s Talk Clean Air.

Under 2021 genomförde vår fabrik i Sverige framgångsrika insatser för att minska utsläppen från transporter av material till anläggningen. Camfil Svenska AB samarbetade med två av deras största leverantörer av inkommande råvaror för att flytta leverantörtransporterna från väg till järnväg. Det kommer att generera en årlig besparing av koldioxidutsläpp på över 120 000 kilo per år. 

Camfil Italien donerade City M-luftrenare – med H14-filter och filter med aktivt kol – till ett kulturcenter i staden Cinisello Balsamo för att bidra till ett säkert återöppnande för besökare efter den italienska nedstängningen i samband med Covid-19. Vi firade också vårt CSR-engagemang genom vår årliga och globala CamfilCaring-vecka, under vilken vi höll hållbarhetsaktiviteter som inspirerar och utbildar oss själva samt hjälper våra lokalsamhällen med luftkvalitet inomhus.

HUR KAN MAN FÅ VETA MER OM CAMFILS HÅLLBARHETSARBETE?

Du får väldigt gärna kontakta något av våra lokala kontor. Vår mycket kompetenta personal över hela världen delar mer än gärna med sig av sin kunskap och insikter. Ett annat sätt är naturligtvis att fortsätta läsa vår hållbarhetsrapport och prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev. All vår kommunikation förmedlar vårt djupa engagemang för hållbar utveckling i alla delar av vår verksamhet. Som vi brukar säga: sedan mer än ett halvt sekel tillbaka är hållbar utveckling inte bara något vi gör, det är vad vi är.