Fan filter units (FFU)

Fan Filter Units (FFU)

Fan Filter Units är flexibla och ekonomiska lösningar för att avlägsna partiklar från den recirkulerade luften i turbulenta eller enkelriktade ventilerade renrum.

Fan Filter Units (FFU) är fristående enheter med inbyggda HEPA-filter, fläkt och kontrollsystem. De förser renrum och laboratorier inom life science, livmedels- och dryckesindustrin och mikroelektronikindustrier med ren luft, genom att avlägsna farliga luftburna partiklar från den rercirkulerade luften. Till skillnad från trycksatta plenum för tak, så skapar FFUer ett positivt rumstryck som minskar kontaminationsrisken från potentiellt läckage vid taket.