rESTAURANGER

Restauranger

Placera ren inomhusluft på menyn på din restaurang - och minimera brandrisken, eliminera lukter och klagomål samt öka kundlojaliteten med frisk, ren luft.

I dag går fler och fler människor ut för att äta. De värderar också sin övergripande kundupplevelse in i minsta detalj. Denna ökade kundtillströmning kan öka lönsamhet, men även köksrisker. Det är därför restauranger av alla slag behöver högkvalitativ luftfiltrering.

 

UTMANINGAR PÅ RESTAURANGVENTILATION OCH KONTROLL AV LUFTKVALITET

Ett hektiskt restaurangkök har vitt skilda krav mot restaurangen vilket kräver en bekvämare och tystare atmosfär. I köket används ett högklassigt restaurangventilationssystem för att avlägsna värme från matlagningsprocessen samt samla rök, ånga och oljedimma.

Denna luft släpps ofta ut i atmosfären. Att flytta sådan förorenad luft genom byggnader för att sedan släppas ut i atmosfären innebär olika risker:

  • Brand
  • Dålig kanalhygien
  • Skadedjur
  • Odörer 

HÖGKVALITATIV RESTAURANGVENTILATION: BRA FÖR HÄLSAN & FÖR AFFÄRERNA

Kommersiella kök använder sig av industriell ventilation för att avlägsna värme, rök och ånga. Noggrann behandling av avgaser och tilluft är viktigt för att minimera brandrisk, eliminera odörer och ge betalande gäster hög kvalitet på luften.

För att minska risker är den bästa lösningen en kombination av luftfiltrering som samlar olja och fett, samlar fina partiklar och slutligen tar bort de gaser som skapar odörer. Avlagringar av olja, fett, partiklar och lukt kan vara höga i köksutsläpp. Efter installation måste protokoll för underhåll följas noggrant för att säkerställa löpande effektivitet.

SKYDDA DIN MAT, DINA MÖBLER & DIN PERSONALS HÄLSA 

All luft som tas bort från kök och restaurang måste fyllas på. Om den inte behandlas på rätt sätt medför den här utbytesluften också risker för livsmedelshygien, skador på ytor och inredning, och naturligtvis välbefinnandet hos personal och besökare. Inkommande luft måste därför filtreras ordentligt för att uppnå höga nivåer på kvalitet av inomhusluften (IAQ). För mänskligt skydd är det viktigt att den mindre partikelfraktionen, PM1, effektivt filtreras bort med ePM1-filter enligt ISO 16890.

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Energi och Gasturbiner Kundcase Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Industri och tillverkning Hållbarhet Luftkvalitet Innovation Teknologi och Forskning Livsmedel och dryck Kommersiella och offentliga byggnader Take a breath Viruskontaminering Luftrenare Standarder och Föreskrifter Utbildning och Expertis
Skydda dig mot luftföroreningar på vintern

Utmaningar i innemiljön när utomhustemperaturen sjunker

Publicerad den 12 november 2021

Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö?

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Hur andas ditt hus?

Publicerad den 10 september 2021

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Take a breath Luftrenare

Att andas ren luft - En självklarhet?

Publicerad den 1 september 2021

Camfil ligger i framkant i en växande internationell folkrörelse vars mål är att minska de negativa hälsoeffekterna av förorenad luft. Som en ledande aktör inom lösningar för ren luft tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap till både kunder, beslutsfattare, anställda och allmänheten om fördelarna med effektiv luftfiltrering och ett bra inomhusklimat - förutom att berätta om de hälsoutmaningar som luftföroreningar kan ge upphov till.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Take a breath Viruskontaminering Luftrenare

Varför högeffektiva filter är viktigt för livsmedelssäkerheten

Publicerad den 15 oktober 2020

Livsmedelsindustrin brottas med unika luftkvalitetsproblem som kan riskera hälsan och säkerheten för personalen, produktionsutrustningen och även risk för kontaminering. Låt oss titta på hur högeffektiva filter kan bidra till en effektiv och prisvärd lösning.

Luftkvalitet Livsmedel och dryck Luftrenare

Ett bra ventilationssystem kan skydda mot luftburna virus

Publicerad den 13 augusti 2020

I en vetenskaplig debatt har WHO fastställt att covid-19 inte kan uteslutas vara luftburet i trånga, stängda eller dåligt ventilerade miljöer. Forskare över hela världen letar efter fler bevis eftersom det kan påverka många riktlinjer i trånga inomhusmiljöer.

Life Science och Sjukvard Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Viruskontaminering Luftrenare

Minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften 

Publicerad den 17 februari 2020

Vanliga huskurer för att bli frisk från förkylning och influensa går ofta från generation till generation. Allt från mormors recept på kycklingsoppa till ingefära och honung i te, det finns det gott om husmorsknep i alla hushåll. Men vissa influensavirus är allvarligare och det kräver ett starkt immunförsvar. Läs om hur du kan minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften. 

Life Science och Sjukvard Luftkvalitet Viruskontaminering