rESTAURANGER

Restauranger

Placera ren inomhusluft på menyn på din restaurang - och minimera brandrisken, eliminera lukter och klagomål samt öka kundlojaliteten med frisk, ren luft.

I dag går fler och fler människor ut för att äta. De värderar också sin övergripande kundupplevelse in i minsta detalj. Denna ökade kundtillströmning kan öka lönsamhet, men även köksrisker. Det är därför restauranger av alla slag behöver högkvalitativ luftfiltrering.

 

UTMANINGAR PÅ RESTAURANGVENTILATION OCH KONTROLL AV LUFTKVALITET

Ett hektiskt restaurangkök har vitt skilda krav mot restaurangen vilket kräver en bekvämare och tystare atmosfär. I köket används ett högklassigt restaurangventilationssystem för att avlägsna värme från matlagningsprocessen samt samla rök, ånga och oljedimma.

Denna luft släpps ofta ut i atmosfären. Att flytta sådan förorenad luft genom byggnader för att sedan släppas ut i atmosfären innebär olika risker:

  • Brand
  • Dålig kanalhygien
  • Skadedjur
  • Odörer 

HÖGKVALITATIV RESTAURANGVENTILATION: BRA FÖR HÄLSAN & FÖR AFFÄRERNA

Kommersiella kök använder sig av industriell ventilation för att avlägsna värme, rök och ånga. Noggrann behandling av avgaser och tilluft är viktigt för att minimera brandrisk, eliminera odörer och ge betalande gäster hög kvalitet på luften.

För att minska risker är den bästa lösningen en kombination av luftfiltrering som samlar olja och fett, samlar fina partiklar och slutligen tar bort de gaser som skapar odörer. Avlagringar av olja, fett, partiklar och lukt kan vara höga i köksutsläpp. Efter installation måste protokoll för underhåll följas noggrant för att säkerställa löpande effektivitet.

SKYDDA DIN MAT, DINA MÖBLER & DIN PERSONALS HÄLSA 

All luft som tas bort från kök och restaurang måste fyllas på. Om den inte behandlas på rätt sätt medför den här utbytesluften också risker för livsmedelshygien, skador på ytor och inredning, och naturligtvis välbefinnandet hos personal och besökare. Inkommande luft måste därför filtreras ordentligt för att uppnå höga nivåer på kvalitet av inomhusluften (IAQ). För mänskligt skydd är det viktigt att den mindre partikelfraktionen, PM1, effektivt filtreras bort med ePM1-filter enligt ISO 16890.