Museum & Kulturarv

Museum & Kulturarv

Bevara ren luft i fina museer och andra kulturinstitutioner. Våra högeffektiva partikelfilter kan hjälpa dig att skydda känsliga föremål - och bevara hälsan för personal och besökare - under de kommande generationerna.

Själva existensen av museer, bibliotek, arkiv och andra kulturinstitutioner är beroende av förmågan att bevara och skydda historiska föremål. Dessa objekt skulle annars gå om intet eller förstöras i en naturlig miljö.

 

VARFÖR GOD LUFTKVALITET I KULTURINSTITUTIONER ÄR av högsta vikt

Många föremål står inför risken för söndervittring - och oåterkalleliga skador - från inre och yttre källor av föroreningar som damm, gas, kemikalier, ljus och fuktighet.

Bra inomhusluftkvalitet gynnar också personal och besökare, som kan drabbas av andningssvårigheter eller ögonirritationer.

Högkvalitativa HVAC-system med ett luftfiltreringssystem som kan eliminera små partiklar är därför avgörande för att bevara hälsan hos museiarbetare och besökare samt ovärderliga samlingar.

KONTAMINERINGSKÄLLOR I GALLERIER, BIBLIOTEKER, ARKIV OCH MUSEUER

Interna och externa källor till föroreningar inkluderar:

  • Kväveoxid, svaveldioxid och ozon från fordonsutsläpp och andra förbränningsprocesser i utomhusluften
  • Myrsyra och ättiksyra från själva artefakterna, inklusive papper, trä, filminspelningar, möbler och andra cellulosabaserade material
  • Rengöringsmedel, färg, tätningsmedel, lack
  • Mänsklig partikelspridning
  • Nuvarande ventilationssystem, som kan orsaka att dammbundna metaller kommer in i luften
  • Höga ozonutsläpp från fotografering med blixt
  • Damm, smuts och partiklar som orsakas av att arbeten flyttas eller rengörs

SKYDDA & bevara dina KONSTVERK OCH hälsan

Med den kombinerade kunskapen från konservatorer och ventilationssystemexperter kan du välja den bästa kombinationen av filter för att uppnå en kontrollerad miljö, även med begränsade resurser.

Som ledande expert inom molekylärfiltrering kan Camfil hjälpa till med din luftfiltreringsstrategi. Vi har utformat och levererat aktivt kolfiltreringssystem för att bevara skatter som finns i prestigefyllda museer och gallerier runt om i världen, inklusive Uffizi i Florens, British Library in London och Moderna Museet i Stockholm.

Våra monitorer som övervakar luften kan avgöra vilken typ av föroreningar har. Vi överväger vilka typer av artefakter och samlingar som lagras i din anläggning och hjälper dig att genomföra rätt lösningar.