Spara energi

SPARA ENERGI GENOM ATT VÄLJA RÄTT LUFTFILTER

Ett filter är enkelt att byta ut. Genom att välja rätt filter kan du göra stora energibesparingar och samtidigt hålla en hög kvalitet på inomhusluften, utan att kompromissa med hälsan för dem som vistas i lokalen. Att driva luft genom filtret kan stå för hela 30 % av den totala energiförbrukningen i ett aggregat och det är viktigt att känna till att ett filter med lågt inköpspris kan innebära hög energiåtgång. Låg energiförbrukning ska aldrig prioriteras framför effektiv filtrering. 

Ett filters viktigaste uppgift är att reducera partiklar och föroreningar. Till att börja med bör du ta reda på vilken reningsgrad som krävs. Det kan du få tips och råd om här: ISO standard 16798-3 eller Eurovent 4/23. När väl kraven på filtreringsgraden fastställts kan en hållbar och energieffektiv filterlösning väljas.  

Alla luftfilter kan klassificeras från A+ till E, där A+ står för den lägsta energiförbrukningen och E för den högsta. Läs mer om det här: Eurovent 4/21

Klassificeringen ger dig som kund en bättre förståelse för den årliga energiförbrukningen, genomsnittlig effektivitet och lägsta effektivitet. Det syns tydligt att ett A+ filter bidrar till minskad energianvändning och koldioxidutsläpp. Baserat på en omfattande certifieringsprocess måste Euroventcertifierade produkter visa årlig energiförbrukning (kWh/år) specifikt för varje ISO-effektivitetsbetyg och testas i oberoende laboratorier och genom stickprover hos tillverkaren. Den certifierade datan finns tillgänglig på Eurovents hemsida: www.eurovent-certification.com

Viktigt att tänka på:

  1. Välj filter efter önskad filtreringseffekt
  2. Välj det filter som ger lägst energipåverkan
Se hur mycket pengar du kan spara genom att välja rätt filter

LIVSCYKELKOSTNAD - LCC

Livscykelkostnad (LCC) visar på användarens kostnader för rengöring av luften under hela brukarfasen.
Hur man räknar LCC (TCO)
Hur man räknar ut energianvändning

Miljöpåverkan 

För att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är använvds en så kallad livscykelanalys (LCA). Det är en metod för att bedöma en produkts miljöpåverkan där målet är att få en översikt över hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. Med livscykel menas från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång under hela livscykeln av produkten. 
Filtrets livslängd är helt avgörande för filtrets miljöpåverkan. Den mängd energi fläkten använder för att dra luften genom ett luftfilter står för ca 90 % av filtrets totala klimatpåverkan.

Den absolut viktigaste åtgärden för att minska miljöpåverkan från användning av luftfilter är att minska medeltryckfallet över filtret eftersom det påverkar energianvändningen. Läs mer om hur Camfil arbetar med miljöpåverkan.
LCA över Camfils filter Hi-Flo XLT
Vill du lära dig mer om vikten av bra filtrering och de olika tekniker och lösningar som finns är du välkomna att anmäla dig till någon av våra utbildningar här.

Beräkningsverktyg för LCC

Camfil har tagit fram ett verktyg för att beräkna och analysera livscykelkostnaden för våra filter. Vi hjälper er gärna med beräkningar och att välja rätt produkt. 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hjälper vi dig vidare. 

Kontaktformulär

Publicerad den 6 december 2022