Luftrenare för industri

Luftrenare för industri

Camfils luftrenare för industrin är en idealisk lösning för att förbättra luften för just din verksamhet. Genom att använda certifierad HEPA- och molekylärfiltrering av högsta klass, avlägsnar Camfils luftrenare inte bara dammpartiklar, utan även dålig lukt och gaser.

Camfils industriella luftrenare är särskilt anpassade för mer krävande miljöer där föroreningarna varierar, både i ämnen och halter. Applikationer kan t.ex. vara tillverkningsindustri, lagerlokaler, skolor och sjukhus.

BÄTTRE PRESTANDA, LÄNGRE LIVSLÄNGD


Med högre avskiljningsgrad för partiklar och större filteryta än många andra luftrenare garanterar Camfils lösningar betydligt bättre prestanda och livslängd.

Camfils industriella luftrenare utgör ett ypperligt komplement till de flesta ventilationssystem - inte bara för att skapa bättre luft och skydda människor, produkter och processer utan även för att reducera din energiförbrukning, och när du investerar i en lösning från Camfil får du ett av de absolut bästa systemen för luftrening som finns på marknaden.