Filter ( stoft-, rök- och dimavskiljare

Filter ( stoft-, rök- och dimavskiljare

Filter är integrerade komponenter i alla utsugssystem som hanterar torrt stoft och rök eller kylvätskedimma.

De vanligaste filtren för torra stoftavskiljare är runda filterpatroner eller filterplattor. Båda filtertyperna är konstruerade för att rengöras med en tryckluftsstråle med omvänd puls, som slår alla partiklar i filtermediet nedåt i en uppsamlingsbehållare.

Dimavskiljare är vanligtvis konstruerade med olika filtersteg för grova och fina partiklar. Filterkassetterna i huvudsteget är självregenererande filter eftersom de använder sig av en gravitationsdräneringseffekt som gör att de uppsamlade smörjmedlen kan släppas ut eller återföras.

Båda typerna av filter kan utrustas med olika filtermedia, som alla har speciella egenskaper för att säkerställa bästa möjliga filtreringsprestanda för olika applikationer och utsläpp samt en optimerad livslängd för filtret.
Som filtreringsföretag utvecklar, tillverkar och förbättrar Camfil de flesta av filterenheterna och filtermedierna i sin egen produktion, vilket garanterar högkvalitativa filtreringslösningar.

Förutom filter för de egna utsugssystemen erbjuder Camfil ett brett sortiment av patronfilter och planfilter för eftermontering på de vanligaste stoftavskiljarsystemen på marknaden.