Vindkraft

Vindkraft

Vindturbiner installeras även i mycket krävande och tuffa förhållanden. Luftfilter behöver vara mycket effektiva och robusta för att kunna säkerställa ett gott skydd, en lång livslängd och för att minimera energiförbrukningen.

Luftfilter är avgörande för att hålla vindturbiners lager, generatorer, torn och elektrisk utrustning rena, speciellt i tuffa och korrosiva miljöer som innehåller salt, vatten och fukt.

Vid installation till havs måste filtren kunna hantera salt och saltvatten, risken för korrosion, speciellt i närvaro av salt, måste beaktas. Plattformar till havs kan också möta logistiska utmaningar. Filtersystemet bör anpassas för att kunna hantera saltvattenbelastningar samtidigt som det är viktigt att maximera filtrens livslängd. Flerstegslösningar, inbyggda dräneringar och högeffektiva vattentäta filter rekommenderas.

Turbiner på land står också inför utmaningar såsom damm, pollen och andra luftföroreningar som kan orsaka fel på utrustningen och leda till produktionsförluster. Camfils lösningar är designade för att säkerställa flödet av ren luft med lågt tryck för lång livslängd och lägsta energikostnad.  

Grundligt testade och patenterade lösningar för vindkraft

Med testriggar som efterliknar extrema förhållanden, från salt- och vattensprayer till höga luftflöden och högt tryck fokuserar vår forsknings- och utvecklingsgrupp på att säkerställa tillförlitlighet. Vi utmanar våra produkter under verkliga förhållanden med våra mobila testanläggningar, CamLabs, och är alltid redo att visa verklig prestanda. Våra patenterade lösningar, som CamGT 3V-600, har flyttat fram branschgränserna när det gäller luftfilter, bl.a. genom sin förmåga att hantera vatten och salt i kombination med marknadens lägsta luftmotstånd (dP). När anläggningens tillgänglighet är kritisk måste era luftfilter vara minst lika pålitliga.

Vi strävar efter att förstå luften och de lokala förutsättningarna bättre än någon annan. Lite överdrivet? Kanske. Men när 98 % av det som går in i er gasturbin är luft så är vi övertygade om att det är viktigt. Genom att tillhandahålla den fakta ni behöver för att ta rätt beslut kan vi hjälpa er att optimera er produktion och verkningsgrad. Som den mest förutsägbara leverantören av luftfiltreringslösningar ser Camfil till att er utrustning fungerar bättre och längre, samtidigt som vi förutspår framtiden för att undvika negativa överraskningar.

Om ni designar ett nytt system eller bara vill förbättra er nuvarande prestanda, fråga oss om hur vi kan hjälpa er. Vi har programvara för att beräkna drifts- och livscykelkostnader, men även lösningar för luftanalyser. Kanske är ni intresserade av ett CamLab-test hos er?

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Viruskontaminering Energi och Gasturbiner Take a breath Luftkvalitet Innovation Teknologi och Forskning Kundcase Standarder och Föreskrifter Elektronik och Optik Industri och tillverkning Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Hållbarhet Utbildning och Expertis