Hotell

Hotell

Få bättre recensioner från gäster tack vare ren, filtrerad luft som en del av kunders och anställdas hotellupplevelse

 

Enkel incheckning, rena sängkläder, Rumsservice ... och ren luft. I hotell- och restaurangbranschen är renlighet inte bara en fördel - den är ett måste. Ren luft, klimatkontroll och komfort står högt på gästernas lista när de väljer hotell. Besökare kan spendera upp till 90 % av sin tid inomhus, så hög inomhusluftkvalitet (IAQ) kan göra eller bryta hotellets rykte, särskilt i mycket

utmaningar för ren luft på hotell

  • Ett stabilt flöde av partikelföroreningar, kemikalier, gaser och andra föroreningar som dras in från utsidan till korridorerna och in i hotellets lokaler och rum.
  • Lukt från rengöringsmedel, rök, vattenskador eller renovering som orsakar luftkvalitetsproblem och direkt påverkar gästernas komfort och hälsa
  • Mögel och bakterier i kanalarbeten och bakom väggarna, liksom avgasning från mattor och möbler i rummen
  • Ökande efterfrågan från allmänheten för allergi- eller astmavänliga boende
  • Diverse krav på varje hotellrum - hotellkök, lobby, bar, garage, kongressanläggning, enskilda rum

FÖRDELARNA AV REN LUFT PÅ HOTELL

Camfils energieffektiva filter och luftrenare för hotell gör mer än att bara filtrera bort den dåliga luften. De fångar och eliminerar föroreningar som sträcker sig från lukt, dammpartiklar, allergener och bakterier till farliga gaser, kemikalier och VOC. De levererar inte bara ren luft för hög IAQ, utan de hjälper fastighetsägarna att minskar sin energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Få fler lojala kunder och bättre rankningar. Hotellbesökare vill och måste vara produktiva på möten och dessutom kunna njuta av fritiden. Ren luft hjälper till att säkerställa komfort, hälsa och lojalitet.

Spara energikostnaderna. Luftkonditionering och luftkomforthantering kan utgöra 15–20 % av den totala kostnaden för att köra ett hotell. I stället för att sänka uteluftens volym, använd energieffektiva luftfilter för att förbättra IAQ.

Lägg mindre tid på rengöring. Våra luftfilter och luftrenare kommer att fånga damm och förhindra att de får fäste. Rummen kommer att vara renare och kräver mindre rengöring totalt.

Ge en hälsosam arbetsmiljö. Filtrerad luft kan skydda hotellets personal mot infektioner och bidra till ökad produktivitet.

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Take a breath Viruskontaminering Luftrenare Standarder och Föreskrifter Utbildning och Expertis Energi och Gasturbiner Kundcase Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Industri och tillverkning Hållbarhet Luftkvalitet Innovation Teknologi och Forskning Livsmedel och dryck Kommersiella och offentliga byggnader
Skydda dig mot luftföroreningar på vintern

Utmaningar i innemiljön när utomhustemperaturen sjunker

Publicerad den 12 november 2021

Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö?

Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Hur andas ditt hus?

Publicerad den 10 september 2021

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem.

Take a breath Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Att andas ren luft - En självklarhet?

Publicerad den 1 september 2021

Camfil ligger i framkant i en växande internationell folkrörelse vars mål är att minska de negativa hälsoeffekterna av förorenad luft. Som en ledande aktör inom lösningar för ren luft tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap till både kunder, beslutsfattare, anställda och allmänheten om fördelarna med effektiv luftfiltrering och ett bra inomhusklimat - förutom att berätta om de hälsoutmaningar som luftföroreningar kan ge upphov till.

Take a breath Viruskontaminering Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Skapa en säker arbetsmiljö för din personal med luftrenare

Publicerad den 24 augusti 2021

Vi vet idag att många smittor sprids via luften och vi vet också att våra immunförsvar har levt i ”skyddad verkstad” sedan pandemins utbrott. Vad händer när vi går tillbaka till våra normala rutiner och vilka utmaningar ger det dig som arbetsgivare?

Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Ett bra ventilationssystem kan skydda mot luftburna virus

Publicerad den 13 augusti 2020

I en vetenskaplig debatt har WHO fastställt att covid-19 inte kan uteslutas vara luftburet i trånga, stängda eller dåligt ventilerade miljöer. Forskare över hela världen letar efter fler bevis eftersom det kan påverka många riktlinjer i trånga inomhusmiljöer.

Viruskontaminering Luftrenare Life Science och Sjukvard Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften 

Publicerad den 17 februari 2020

Vanliga huskurer för att bli frisk från förkylning och influensa går ofta från generation till generation. Allt från mormors recept på kycklingsoppa till ingefära och honung i te, det finns det gott om husmorsknep i alla hushåll. Men vissa influensavirus är allvarligare och det kräver ett starkt immunförsvar. Läs om hur du kan minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften. 

Viruskontaminering Life Science och Sjukvard Luftkvalitet

Vad är sjuka hus-sjukan och varför ska man bry sig?

Publicerad den 27 november 2018

The reason understanding SBS is important is a majority of adults spend a minimum of eight hours a day inside an office or work building, and most are indoor for about 90 percent of the time they are awake.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader