dryckestillverkning

Dryckestillverkning

Skydda produktintegritet och ditt varumärke med en komplett portfölj av filtreringsprodukter för känsliga buteljerade dryckesprocesser - för längre livslängd och bättre konsumentupplevelse.

Numera efterfrågar kunderna mer buteljerade drycker. Hälsomedvetna konsumenter efterfrågar också mer ekologiska drycker som främjar hälsan. Och dryckesindustrin är strängt reglerad av goda skäl. Dryckestillverkare och varumärkesägare måste undvika risken med kontaminerade produktionsanläggningar för att skydda den allmänna hälsan.

Certifierat luftfiltreringssystem kritiskt för aseptisk behandling

Vid aseptisk behandling och förpackning blir en steril produkt hälld i en steriliserad behållare följt av hermetisk tätning med en steriliserad tillslutning, en miljö fri från mikroorganismer. Så, vare sig ni buteljerar vatten, färska juicer eller energidrycker så hanterar ni en känslig aseptisk behandling, allt detta i en bakteriell miljö.

Alla påfyllnadsband måste hålla ISO-klass 5 utan livskraftiga bakterier på flaskan under formning, transport, fyllning och kapsylsättning. Transportbandet måste vara under HEPA-filtrering för att skydda den öppna produkten från all kontamination som kan finnas under buteljeringsprocessen.
 

Med rätt luftfiltrering kan du:

  • Reducera risken för mikrobiologisk kontaminering genom hela den aseptiska processen
  • Bibehålla konsistent smak och kvalitet i den färdiga produkten
  • Skydda konsumenter och anställda, processer, produkter och varumärkesrykte
  • Uppfyll de globala säkerhetsstandarderna för livsmedels- och dryckesindustrin

Andas lätt i en dryckesanläggning

Utomhusluft kan innehålla 200 till 1,500 bakterier per kubikmeter. Så, ett luftkonditioneringssystem med en kapacitet på 10,000 m3/hr kan potentiellt ta in 2 till 15 miljoner bakterier varje timme! Det kan kontaminera din dryckesproduktion ordentligt.

När folkhälsan står på spel rekommenderar nationella hälso- och säkerhetsbyråer för livsmedelsindustrin att myndigheter inför hälsopolitiska åtgärder. Dessa kan innebära tillbakadragande och destruktion av råmaterial eller produkter, eller till och med en tillfällig nedläggning av det försummade företagets produktionsanläggning.  

Var på den säkra sidan med ProSafe-filter och luftrenare

Vilken del av världen du än befinner dig i så kan Camfil hjälpa dig uppfylla de hälso- och säkerhetskrav som dryckesindustrin ställer. Våra marknadsledande luftrenare uppfyller alla dagens standarder och överträffar de unika krav som våra kunders processer har. De ger en överlägsen miljö runt påfyllnadsbanden, vilket bidrar till en mer effektiv drift.

Vår serie med ProSafe-filter erbjuder en komplett lösning för den globala livsmedels- och dryckesindustrin, för att uppfylla de regleringar som finns kring livsmedelssäkerhet, och för att bekämpa mikrobiologisk kontaminering och göra processer säkrare.

ProSafe luftfilter och luftrenare är:

  • Garanterat fria från bisfenol A, ftalater och formaldehyd
  • Resistenta mot dekontaminering och rengöringsmedel
  • Helt i enlighet med ISO 846 (innehåller inga näringsämnen och är inte inert mot svampar och bakterier)
  • Helt i enlighet med tyska hygieniska standarden VDI6022
  • Helt i enlighet med EU:s reglering om livsmedelskontakt EC 1935:2004