Can we remove it
Lösningar för molekylär kontaminationskontroll

Can We Remove it

Publicerad den 27 september 2021

Visste du att det finns mer än 170 miljoner registrerade kemikalier i världen? Konsekvenserna av luftburna molekyler är starkt negativa. Vi har organiserat dem i olika kategorier. Dessa kategorier kan beskrivas som lukt, irriterande för människors hälsa, toxiner som kan orsaka dödsfall och slutligen molekyler som skadar eller korroderar material. Kampanjen "Can we remove it" är utformad för att visa hur molekylärfiltrering används för att avlägsna dessa föroreningar från luften.

TA BORT LUKT, GASER OCH GIFTER

Dr Chris Ecob förklarar specifika lukter, gaser och toxiner som finns i luften och vilka lösningar som finns tillgängliga för att ta bort dessa från inomhusluften.

Can we remove it

 • Ta bort perättiksyra med molekylär filtrering
  Ta bort perättiksyra

  Lär dig hur perättiksyra (PAA) kan avlägsnas från luften med hjälp av molekylära luftfiltreringssystem. Perättiksyramolekylerna fångas upp i de molekylära filtreringslösningarna för att säkerställa ren luft.

  Läs mer
 • Ta bort svaveldioxid med molekylärfiltrering
  Ta bort svaveldioxid

  Hur kan vi ta bort svaveldioxid från luften vi andas in? Lär dig hur molekylära filtreringssystem används för att avlägsna svaveldioxid från luften

  Läs mer
 • Ta bort ozon med molekylärfiltrering
  Ta bort ozon

  Hur kan du ta bort ozon från luften? Lär dig hur molekylära filtreringslösningar används för att minska och ta bort ozonnivåer från luften vi andas in

  Läs mer
 • Ta bort svavelväte med molekylärfiltrering
  Ta bort svavelväte

  Att ta bort svavelväte från luften är viktigt för att skydda människor, produkter och miljö. Lär dig hur molekylära lösningar kan användas för att avlägsna svavelväte från luften

  Läs mer
 • Ta bort kvävedioxid (NO2) från luften
  Ta bort kvävedioxid

  Kvävedioxid är en kritisk förorening i luften vi andas in. Lär dig hur Camfil molekylära lösningar är utformade för att ta bort kvävedioxid från luftströmmen för att skydda vår hälsa

  Läs mer