KorrosionSKontrolL

AirImage-COR

Korrosionsövervakning i realtid

Det är vanligt att korrosion upptäcks försent vilket kan medföra stora skador. Det finns sätt att förekomma problemet. Camfils korrosionsmonitor AirImage-COR mäter omedelbart korrosiva gaser i luften för att indikera när luftfiltren behöver bytas ut. På så sätt kan värdefull, känslig elektronik och annan utrustning lätt skyddas.

Enkel installation med PWA (Progressive Web Application)

Enkel installation med
PWA (Progressive Web Application)
Application

Webbapplikationen (PWA) använder modern webbteknik för att leverera en appliknande upplevelse till användarna. PWA fungerar på både stationära datorer och andra enheter och är lätt att installera och uppdatera. Enhetsinstallation, mätningar, analyser och åtkomst till data är mycket enkelt och effektivt.


Noggranna sensorer för korrosions- övervakning i realtid

NOGGRANNA SENSORER FÖR KORROSIONSÖVERVAKNING I REALTID

AirImage-COR mäter och registrerar förändringar över tiden i den elektriska resistansen (ER) hos ett tunt metallspår på ett isolerande substrat. Om metallen korroderar minskar spårets tvärsnittsarea och ER ökar. Förändringarna i ER kan direkt översättas till korrosionsdjup och korrosionshastighet.

AirImage-COR mäter förlust av metalltjocklek, och därför ger mätmetoden en direkt korrelation till korrosivitet.

Den enda korrosions-
övervakningen med pekskärm och display

Den enda korrosionsövervakningen med pekskärm och display

Marknadens mest användarvänliga korrosionsmätare med LED-indikering. Enkel övervakning och möjlighet att växla mellan tre olika lägen på 5" pekskärmen.

Mer uppkopplad,
nära eller på distans.

Mer uppkopplad, nära eller på distans.

AirImage-COR PWA är tillgänglig på flera plattformar och enheter, inklusive stationära datorer, surfplattor och mobila enheter. Den fungerar med alla webbläsare och kan laddas ner till datorer och andra enheter med ett enda klick.

Enkel installation och kommunikation

Strömkälla

USB-C

Kabelanslutning

Ethernet Ethernet
USB USB
Analog 4-20 mA Analog 4-20 mA
RS485 RS485

Trådlös anslutning

Wi-Fi
Bluetooth
GPRS - kompatibel med mobila enheter

Korrosion och dess risker

Korrosion är en naturlig process som uppstår när metaller reagerar med molekylära föroreningar i luften, vilket resulterar i en gradvis försämring av metallens egenskaper. Korrosion kan orsaka skador på maskiner, utrustning, till och med kulturarv, vilket kan leda till säkerhetsrisker och kostsamma reparationer. Korrosion kan också äventyra de elektroniska komponenternas funktion och minska dess livslängd och effektivitet.

Elektronisk utrustning kan vara avgörande för att verksamheten ska fungera. För att minska risken för korrosion har standarder som ANSI/ISA S71.04-2013 utvecklats för att klassificera miljöers korrosivitetsnivåer. Detta för att skydda känslig utrustning och processer. Realtidsövervakning av molekylära föroreningar kan bidra till att förhindra korrosion och samtidigt säkerställa 100 % drifttid och tillgänglighet för elektrisk utrustning.

FAQ airimage-cor

AirImage-COR bör användas i alla branscher som har problem med korrosion. Dessa miljöer inkluderar, men är inte begränsade till, industriella processkontrollrum, dataserverrum, kulturarvsmiljöer som museer, gallerier och arkiv.

AirImage-COR mäter korrosivitetsklasser (G1, G2, G3, GX) enligt ISA Standard 71.04-2013.

AirImage-COR bör placeras i det rum där luftsammansättningen är mest representativ. Enheten kan vara fristående eller väggmonterad beroende på dina behov.

Ja, det finns flera möjligheter för att ansluta AirImage-COR till olika styrsystem (Analog 4-20 mA, RS485, Ethernet, WiFi)

AirImage-COR övervakar luftens korrosivitet, temperatur, relativa fuktighet och differenstryck. AirImage övervakar PM1, PM2.5, temperatur och relativ luftfuktighet.

Ja, sensorbyte beskrivs i användarhandboken.

Genom att mäta korrosivitetsnivåerna i luften kan AirImage-COR hjälpa till att identifiera potentiella problem innan skador uppstår, vilket förhindrar kostsamma driftstopp, oplanerat underhåll och bevarar värdefulla objekt.

Kontakta Camfil för mer information. Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss här