Camfil mäter luften på Hornsgatan

Camfil genomförde studier på Sveriges mest förorenade gata med specialiserade specialister och utbildare. Läs mer om projektet och titta på videoklippet nedan.

Under flera år har Hornsgatan utsetts till Sveriges mest förorenade gata. Hornsgatan är en utsatt gata när det kommer till skadliga partiklar i luften. EU-standarden för partiklar säger att det dagliga genomsnittet inte ska överstiga 50 mikrogram per kubikmeter luft mer än 35 gånger per år. Tillsammans med ett team av experter i Stockholm genomförde Camfil mätningar av luftkvaliteten på Hornsgatan. Genom att genomföra anpassade mätningar från en vanlig lägenhet på gatan utrustad med ett vanligt ventilationssystem kom man fram till i resultatet att åtminstone ett F7-klassfilter behövs i omgivande byggnader för att förhindra att de små skadliga partiklarna tränger in i ventilationssystem och vidare in i lägenheter och lokaler. 

Titta på vår video för att lära dig mer!

Camfil mäter på Hornsgatan

Under flera år har Hornsgatan varit utsedd till Sveriges smutsigaste gata när det kommer till luftföroreningar. Titta och lär dig mer om hur Camfil bidrar i kampen för renare luft. 

Publicerad den 27 november 2018